Переддипломна практика є обов’язковою дисципліною підготовки спеціалістів, яка виконується студентами кафедри після  11 екзаменаційної сесії на 6 курсі на протязі 8 тижнів. Виконання переддипломної практики в інші терміни не можливе.

Місцями практики є промислові підприємства та інститути Академії НАНУ. Для проведення практики на замовлення кафедри університет заздалегідь централізовано складає договори з підприємствами.

Місця практики студентам призначає завідуючий кафедрою, що вносить проект наказу по інституту не пізніше як за два тижні до початку практики.

Студенти мають можливість для продовження своєї наукової діяльності виконувати практику в лабораторіях кафедри ЕПП.  Для призначенням студенту місцем практики кафедри ЕПП науковий керівник кафедральної лабораторії (викладач кафедри) має подати письмову заяву про це відповідальному з практики по кафедрі не пізніше ніж за три тижні до початку практики.

За ініціативою студента практика може бути організована на іншому підприємстві.

Завідуючий кафедри приймає рішення, щодо призначення місцем практики студенту обраного ним самостійно підприємства і видачі студенту індивідуального завдання на практику.

У разі задовільного рішення студенту необхідно підготувати,  підписати та завірити печаткою підприємства:

  1. Індивідуальний договір на проведення практики з обраним підприємством (2 прим.).
  2. Програму практики на підприємстві (2 прим.).
  3. Лист від керівника підприємства (зразок в додатку А).

Підготовлені документ студент візує  у  завідуючого кафедри, а тоді передає їх відповідальному по кафедрі за практику.

Якщо на час складання наказу на практику відповідальний по кафедрі за практику не отримає якогось з означених документів, студенту призначається місце практики на підприємстві згідно наявних договорів на практику з університетом.

У перший день практики всім студентам академічної групи о 9.00 необхідно прибути на кафедру (аудиторія 114-12) для проходження “Інструктажу з техніки безпеки виконання практики”. Після інструктажу студенти отримують документи необхідні для виконання практики: напрям на практику та щоденник виконання практики. Проводить інструктаж та видає документи відповідальний з практики по кафедрі.

Всі питання під час практики студенти вирішують з керівником практики та відповідальним з практики по кафедрі.

В останній день практики студенти складають диференційований залік. На залік студенти надають заповнений щоденник (додаток Г) та власноручний звіт з практики (вимоги в додатку В).

 

Студенти, що навчаються без відриву від виробництва («заочники»),  проходять практику на своїх підприємствах на робочих місцях спеціалістів. На залік надають відгук про проходження практики з підприємства (зразок в додатку Б) та власноручний звіт з практики (вимоги в додатку В).

Якщо підприємство  не може організувати переддипломну практику студенту (своєму співробітнику) на посаді спеціаліста, студент може  організувати практику на іншому підприємстві, або попередити відповідального за практику кафедри ЕПП за два тижні  до початку практики. В останньому випадку кафедра організує практику на одному з своїх базових підприємств.

Відповідальний за практику по кафедрі ЕПП доц. Цибульский Леонід Юрійович

ДОДАТОК А. Лист від підприємства

ДОДАТОК Б. Відгук про проходження переддипломної практики

ДОДАТОК В. Вимоги до звіту

ДОДАТОК Г. Перша та остання сторінки щоденника з практики