ШИФР ДО ДИПЛОМУ ТА КРЕСЛЕНЬ

DD.171.0GG.0NN TK

У випадку коли в дипломі присутні креслення, що мають однакову назву (наприклад декілька втулок, або схем електричних принципових).

DD.171.0GG.0NN.LL TK

DD – тип дипломної роботи

171 – спеціальність «електроніка».

GG – номер групи.

NN – порядковий номер в списку групи.

TK – назва та код креслення (схеми).

LL – порядковий номер креслення.

 

DD

ДП

Дипломний проект спеціаліста

БР

Бакалаврська робота

МРН

Магістерська робота наукового спрямування

МРП

Магістерська робота промислового спрямування

ЗДП

Диплом спеціаліста (заочна форма навчання)

ЗБР

Бакалаврська робота  (заочна форма навчання)

ЗМРН

Магістерська робота наукового спрямування (заочна форма навчання)

ЗМРП

Магістерська робота промислового спрямування (заочна форма навчання)

0GG

061

Шифр для груп ДЕ-61, ЗДЕ-61, ДЕ-61мн, ДЕ-61мп, ЗДЕ-61мн, ЗДЕ-61мп

062

Шифр для груп ДЕ-62, ЗДЕ-62, ДЕ-62мн, ДЕ-62мп, ЗДЕ-62мн, ЗДЕ-62мп

071

Шифр для груп ДЕ-71, ЗДЕ-71, ДЕ-71мн, ДЕ-71мп, ЗДЕ-71мн, ЗДЕ-71мп

072

Шифр для груп ДЕ-72, ЗДЕ-72, ДЕ-72мн, ДЕ-72мп, ЗДЕ-72мн, ЗДЕ-72мп

LL

01

Креслення для 1-го виробу з декількох, що мають однакову назву.

02

Креслення для 2-го виробу з двох або декількох, що мають однакову назву.

TK

ПЗ

Пояснювальна записка

ВДП

Відомість дипломного проекту

ПЕ

Перелік елементів

СА

Схема алгоритму

СП

Схема програми

Т

Е

Електрична схема

Г

Гідравлічна схема

П

Пневматична схема

Х

Газова (крім пневматичної) схема

К

Кінематична схема

В

Вакуумна схема

Л

Оптична схема

Р

Енергетична схема

Є

Схема поділу

С

Комбінована схема

К

1

Структурна схема

2

Функціональна схема

3

Принципова (повна) схема

4

З’єднань (монтажна) схема

5

Схема підключення

6

Загальна схема

7

Схема розташування

0

Об’єднана схема

Приклади шифру:

  • ДП.171.061.007 ПЗ – дипломний проект спеціаліста, група, ДЕ-61с, 7-й в списку групи, пояснювальна записка.
  • МРН.171.071.010 Е1 – магістерська робота магістра наукового спрямування, група ДЕ-71мн, 10-й в списку групи, схема електрична структурна.
  • МРН.171.071.010 Е3 – магістерська робота магістра наукового спрямування, група ДЕ-71мн, 10-й в списку групи, схема електрична принципова.
  • БР.171.072.021 Е4 – бакалаврська робота, група ДЕ-72, 21-й в списку групи, схема друкованої плати до схеми електричної принципової БР.171.072.021 Е3. Для бакалаврів, що захищаються в 2018 р. Шифри будуть мати вигляд: БР.6.050802.072.021 Е4, та БР.6.050802.072.021 Е3
  • БР.171.072.021 Е7 – бакалаврська робота, група ДЕ-72, 21-й в списку групи, схема розташування елементів на платі згідно схеми електричної принципової БР.171.072.021 Е3. Для бакалаврів, що захищаються в 2018 р. Шифр буде мати вигляд: БР.6.050802.072.021 Е7.
  • МРП.171.071.010.01 Е3 – магістерська робота магістра промислового спрямування, група ДЕ-71мп, 10-й в списку групи, схема електрична принципова (в роботі є ще одна або декілька схем електричних принципових).
  • МРП.171.071.010.02 Е3 – магістерська робота магістра промислового спрямування, група ДЕ-71мп, 10-й в списку групи, друга схема електрична принципова (в роботі вже є одна схема електрична принципова).
  • МРП.171.071.010.02 Е4 – магістерська робота магістра промислового спрямування, група ДЕ-71мп, 10-й в списку групи, схема друкованої плати до схеми електричної принципової МРП.171.071.010.02 Е3.
  • МРП.171.071.010.02 Е7 – магістерська робота магістра промислового спрямування, група ДЕ-71мп, 10-й в списку групи, схема розташування елементів на платі згідно схеми електричної принципової МРП.171.071.010.02 Е3.