Номери наказів з затвердженими темами магістерських дисертацій

Теми бакалаврських робіт затверджені наказом:

  • для групи ДЕ-81мп: 3859-с від 07.11.2019;
  • для групи ДЕ-з81мп: 3870-с від 08.11.2019.

Затвердженні теми магістерських дисертацій:

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій

Посада, науковий ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1

2 3

4

Спеціальність: 171 Електроніка,

освітня програма (спеціалізація): Електронні прилади та пристрої

Група ДЕ-81мп

1.

Бойко Юрій Олександрович

Біосенсори на поверхневому плазмовому резонансі

Доц., к.т.н., доц. Цибульський Л.Ю.

2.

Гах Роман Вікторович

Система для декодування сигналів

Проф., к.т.н., проф. Циганок Б.А.

3.

Гребенюк Владислав Сергійович

Розробка та дослідження аналізатора метану

Доц., к.т.н., доц. Цибульський Л.Ю.

4.

Іванов Роман Євгенович

Апаратно-програмна модифікація криптографічних методів захисту інформації у персональних комп`ютерах

Проф., д.т.н., проф. Писаренко Л.Д.

5.

Клименко Владислав Анатолійович

П`єзофототронний ефект в діодних  структурах

ст. викл., к.т.н., с.н.с. Семікина Т.В.

6.

Коломієць Юрій Андрійович

Система стільникового зв`язку типу GSN. Панельна антена для GSN станції

Проф., д.т.н., доц.  Мельник І.В.

7.

Курпас Денис Валерійович

Системи діагностики земної поверхні для наземних безпілотних транспортних засобів

ст. викл. Бевза О.М.

8.

Огуревич Ярослав Володимирович

Дослідження опорного генератора мікрохвильового синтезатора для пристрою перетворення частоти

Доц., к.т.н., доц. Кобак М.М.

9.

Странський Юрій Артурович

Шляхи покращення вихідних параметрів волоконно-оптичного гіроскопу

Доц., к.т.н., доц.  Шмирьова Л.М.

10.

Телега Дмитро Сергійович

Система керування струмом газорозрядної гармати з використанням алгоритмів нечіткої логіки

Проф., д.т.н., доц.  Мельник І.В.
11.

Тищенко Олексій Володимирович

Електронна система безконтактного вимірювання рівня рідини

ст. викл. Бевза О.М.

12.

Чирук Василь Миколайович

Датчики зображення на КМОН-ФД кристалах

Доц., к.т.н., доц.  Шмирьова Л.М.

13.

Чумак Дмитро Ігорович

Пристрій для імпульсного зварювання з підвищенним коефіцієнтом корисної дії

Проф., к.т.н., проф. Циганок Б.А.

14.

Шнайдер Руслан Володимирович

Нанесення діелектричних покриттів з використанням методів електронно-променевого випаровування

Проф., д.т.н., доц.  Мельник І.В.

15. Шовкопляс Денис Ярославович

Модульний вимірювач основних параметрів електронних компонентів

доц.,к.т.н.Тугай С.Б.

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій

Посада, науковий ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1

2 3

4

Спеціальність: 171 Електроніка,

освітня програма (спеціалізація): Електронні прилади та пристрої

Група ДЕ-з81мп
1.

Гончаренко Владислав Геннадійович

Система керування розумним будинком

Проф., к.т.н., проф. Циганок Б.А.

2.

Громов Василь Валерійович

Волоконні лазери в системах передачі інформації

Доц., к.т.н., доц. Шмирьова Л.М.

3.

Євтушенко Ігор Олександрович

Датчик інфро червоного  випромінювання

Доц., к.т.н., доц. Цибульський Л.Ю.

4.

Ільницький Сергій Миколайович

Автоматизована електронна система роздачі кормів тваринам

Проф., д.т.н., доц. Мельник І.В.

5.

Михайленко Олександр Миколайович

Електронна охоронна система

Доц., к.т.н., доц. Михайлов С.Р.

6.

Рябовол Михайло Валерійович

Пристрій заряду аккумуляторних батарей  підвищенної потужності

Проф., д.т.н., проф. Писаренко Л.Д.