Склад екзаменаційних комісій для випускної атестації у червні 2019 р.

Екзаменаційна комісія № 18.4

Голова комісії: Писаренко Л.Д., д.т.н., проф., зав. каф. ЕПП

Члени комісії:

  • Терлецький О.В., к.т.н., доц. каф. ЕПП.;
  • Михайлов С.Р., к.т.н., доц. каф. ЕПП.

Секретар комісії: Слободян Н.В., секретар каф. ЕПП

Екзаменаційна комісія № 18.5

Голова комісії: Кузьмичев А.І., д.т.н., проф. каф. ЕПП

Члени комісії:

  • Жовнір М.Ф., д.т.н., проф. каф. ЕПП;
  • Цибульский Л.Ю., к.т.н., доц. каф. ЕПП.

Секретар комісії: Шинкаренко Н.В., інженер навчального процесу каф. ЕПП