Наукова ступінь: к.т.н.
Посада: заступник завідувача кафедри з наукової роботи , доцент
Освіта: Факультет електронної техніки, КПІ, кафедра «Промислова електроніка», 1973 р.
Лекційні курси:
 • Прикладна електроніка
 • Електроніка перетворювальних систем
 • Інформаційна електроніка
 • Практикум з електроніки
 • Електронна та іонна оптика
 • Електронно-променеві прилади та пристрої

 • Публікації: 112 наукових праць, 19 авторських свідоцтв та патентів України
  Наукові інтереси:
 • Перетворювачі формату телевізійного зображення.
 • Багатофункціональні телевізійні камери на основі КМОН-сенсорів зображення високої роздільної здатності.
 • Мобільні рентгенотелевізійні установки для радіаційного дефектоскопічного контролю виробів у польових умовах.
 • Математичне моделювання КМОН- та ПЗЗ- сенсорів зображень.
 • Системи технічного зору для автоматичного керування технологічними процесами.
 • Спеціалізовапні цифрові відео процесори для обробки рентгенотелевізійних зображень в реальному масштабі часу.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua

  Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

  В 1973 році закінчив кафедру „Промислової електроніки” факультету електронної техніки Національного технічного університету України „КПІ”. В 1985 році захистив дисертацію „Моделювання запам’ятовуючих ЕПП типу „сигнал-сигнал” в системах автоматизованого проектування РЕА” за спеціальністю 05.13.12 „Системи автоматизації проектування”. З 1987 року доцент кафедри електронних приладів та пристроїв факультету електроніки НТУУ „КПІ”. Викладає курси: „Електронна та іонна оптика”, „Електронно-променеві прилади та пристрої”, „Прикладна електроніка” та „Інформаційна електроніка”. Має 106 наукових праць, 19 авторських свідоцтв та патентів. Керує підготовкою аспірантів за спеціальностями: 05.13.12 – “Системи автоматизації проектування”, 05.27.06 – “Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки”. Керує науково-дослідною роботою лабораторії індикаторних пристроїв.
  Напрямок науково-дослідницької діяльності:

  • Цифрові методи обробки та реєстрації інформації в рентгенотелевізійних системах промислового та медичного призначення.
  • Системи технічного зору на основі сучасних ПЗЗ та КМОН-сенсорів зображення.
  • Математичне моделювання процесів оброблення оптичних зображень в ПЗЗ- та КМОН-сенсорах зображення.

   

  Інноваційні розробки:

  • Відеопроцесор VP-1200 призначений для попередньої обробки рентгенотелевізійних зображень, запису динамічних фрагментів рентгенотелевізійних зображень в пам’ять персонального комп’ютера та виводу записаної інформації на екрани комп’ютерного і телевізійного моніторів.
  Спеціалізований відео процесор VP-063 – призначений для роботи у складі устаткування рентгенотелевізійної дефектоскопічної установки і використовується для попередньої обробки вхідного рентгенотелевізійного відеосигналу, фільтрації нестаціонарних шумів рентгенотелевізійного каналу, запам’ятовування кадру рентгенотелевізійного зображення, виводу рентгенотелевізійного зображення на екран телевізійного монітора і передачі зображення через USB-порт в середовище персонального комп’ютера для його подальшої обробки і архівації.
  Комп’ютерний пристрій обробки, реєстрації та архівування ангіограм”Direcon-A02″ – призначений для роботи у складі обладнання рентгенотеле-візійної агіографічної установки і використовується для цифрової апа¬ратно-про¬грамної обробки рентгенотелевізійного зображення з метою підвищення його якості та інформативності, реєстрації результатів агіографічних досліджень і архівування ангіограм на компакт-диски.
  Комп’ютерний пристрій реєстрації, обробки і архівування цифрових рентгенограм для промислової рентгеноскопії “Direcon-D01”, а також програмно-апаратний комплекс “Direcon-S01”, призначений для автоматизованої обробки та архівування цифрових рентгенограм при радіаційному контролі якості виробів
  Генератор телевізійних випробувальних сигналів TVPG-02 – призначений для формування випробувальних електронних телевізійних таблиць для регулювання та дослідження параметрів устаткування сучасних мультиформатних систем мовного телебачення, а також для ремонту і регулювання телевізійних систем прикладного призначення.
  Система технічного зору для безконтактного контролю рівня поверхні розплаву та автоматизованого управління плавильними печами.
  Відеоадаптер, призначений для роботи у складі телевізійних систем відображення інформації і використовується для оптимального узгодження датчиків відеосигналу з сучасними індикаторними пристроями.

   

  Перелік впроваджених інноваційних розробок:

  • Генератор телевізійних сигналів впроваджений на підприємстві „Конта” м. Київ, „Техноленд” м. Калінінград (Росія).
  • Компьютерний пристрій «Direcon-А02» впроваджений в провідних медичних закладах України: Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова, Інститут онкології, Центральна міська лікарня м. Рівне.
  • Відеоадаптер  використовується багатьма підприємствами України, Росії, Білорусі.

   

  Публікації:
  1. А.В.Терлецкий, О.И.Кучеренко, А.С.Подосельник, Н.Г.Белый. Цифровое устройство «Direcon D01» для регистрации, обработки и архивирования информации детекторов рентгеновского излучения. // 4-та національна науково-технічна конференція і виставка „Неруйнівний контроль та технічна діагностика”. Сб. трудов. 2003. – с. 165-168.
  2. А.В.Терлецкий, Ю.В.Паничкин. Компьютерные технологи регистрации и обработки ангиограмм. Сб. Серцево – судинна хірургія. Вып. 11. 2003. – с. 285-287.
  3. А.В.Терлецкий, А.С.Подосельник, А.А.Сушко. Аппаратное преобразование параметров разложения телевизионного изображения.//Электроника и связь.-2004. №22, том 9. – с. 92-95.
  4. А.В.Терлецкий, С.Н.Давиденко, А.А.Сушко. Цифровая реализация регулируемой экспозиции рентгенотелевизионного изображения. // Электроника и связь. Тематический сборник «Проблемы электроники» , часть 1, 2006. – с. 65-68.
  5. А.В.Терлецкий, С.Н. Давидденко, А.АСушко, Н.Г. Белій. Цифровая обработка рентгенотелевизионніх изображений в современніх радиаскопических системах. // Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики: Материали Пятнадцатой Юбилейной международной конференции, 1-5 октября 2007 г., Ялта – Киев: УИЦ „НАУКА, ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ”, 2007. – с. 301-303.
  6. А.В. Терлецкий, С.Н. Давиденко, А.А Сушко, Н.Г.Белый. Повышение чувствительности и функциональных возможностей рентгенотелевизионных систем дефектоскопического контроля качества изделий. // Неразрушающий контроль и техническая диагностика. Научн.-техн. и производственный журнал, №1, 2008. с. 13-18.
  7. Терлецкий А.В., Кутергин Д.П. Определение координат объекта наблюдения в системах технического зрения на основе КМОП-сенсоров изображения. Электроника и связь.№6 (47) 2008. – с. 32-37.
  8. Терлецкий А.В., Воронкин Е.Ф., Галкин С.Н. Сцинтилляционные экраны в радиационных системах неразрушающего контроля качества изделий. 6-та Національна науково-технічна конференція і виставка „Неруйнівний контроль та технічна діагностика”. Сб. трудов. 2009.
  9. Терлецкий А.В., Белый Н.Г., Бухенский В.Н., Хомченко М.В. Радиационный контроль качества изделий из композиционных полимерных материалов. 6-та Національна науково-технічна конференція і виставка „Неруйнівний контроль та технічна діагностика”. Сб. трудов. 2009.
  10. Терлецький О.В., Подосельнік О.С., Лазоренко Я.П. и др. Спосіб рентгенотелевізійного контролю та пристрій для його реалізації. Патент України на винахід № 86858. Офіційний бюлетень промислової власності №10 від 25.05.2009 р.
  11. Терлецький О.В., Подосельнік О.С., Лазоренко Я.П., Давиденко С.М. Пристрій рентгенотелевізійного контролю. Патент України №44094. Офіційний бюлетень промислової власності № 18 від 25.09.2009 р.
  12. Терлецький О.В., Подосельнік О.С., Лазоренко Я.П., Давиденко С.М. Спосіб рентгенотелевізійного контролю. Патент України №44095. Офіційний бюлетень промислової власності №18 від 25.09.2009 р.
  13. Кутергин Д.П., Терлецкий А.В. Сегментация изображений методом пороговой обработки в системах технического зрения на основе КМОП-сенсоров // Электроника и связь. – № 1(54). – С. 34–39.– 2010.
  14. Кутергин Д.П., Терлецкий А.В. Математическое моделирование алгоритмов фильтрации стохастической составляющей оптических сигналов в системах технического зрения // Электроника и связь. – № 2(55). – С. – 2010.
  15. Терлецький О.В., Кутергін Д.П. Пристрій контролю рівня розплавленого середовища у печі. Патент України на корисну модель №58667. Офіційний бюлетень промислової власності №8 від 26.04.2011 р.
  16. Терлецький О.В., Кутергін Д.П. Спосіб контролю рівня розплавленого середовища у печі. Патент України на корисну модель №58668. Офіційний бюлетень промислової власності №8 від 26.04.2011 р.

  17. Національний стандарт України. Неруйнівний контроль. Радіографія промислова комп’ютерна із зображенням на фосфорних пластинах Частина 1. Класифікація систем (EN 14784-1:2005, IDT), ДСТУ EN 14784-1:2008. . Переклад і науковотехнічне редагування: М.Білий, О.Терлецький, В.Троїцький, Н.Троїцька., О.Прокопчук. Київ, Держспожтвстандарт України. 2013.
  18. Терлецкий А.В., Старинская А.Й. Топология и разрешающая способность КМОП- и ПЗС-сенсоров изображений. // Материалы 6-й международной научно-технической конференции «Приборостроение-2013». 20-22 ноября 2013 г. Минск. Республика Беларусь.
  19. Anna Starynska, Alexandr Terletsky. Filtration of Optical Signal in maschine Vision Systems based on Solid-state Image Sensor..//2014 IEEE 34th International Scientific Conference “ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY”, Kyiv, Ukraine, April 15-18, 2014.
  20. D.Kutergin, A.Terletsky. A Mathematical Model of a Glass Melting Furnace as a Part of an Auto Regulation System.// 2014 IEEE 34th International Scientific Conference “ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY”, Kyiv, Ukraine, April 15-18, 2014.

  Участь у виставках:diplom02

  1. Міжнародна промислова виставка «Паливно-енергетичний комплекс України: “Сьогодення та майбутнє”», 26-28 вересня 2007р. – 1 експонат: Відеопроцесор VP-63 обробки та реєстрації зображень в рентгенотелевізійних системах промислової дефектоскопії.
  2. VI Міжнародний промисловий форум – 2007. 27-30 листопада 2007 р. – 2 експонати:
  • Відеопроцесор VP-063 обробки та реєстрації зображень в рентгенотелевізійних системахпромислової дефектоскопії;
  • Мобільна рентгенотелевізійна система для дефектоскопічного контролю зварних з’єднань у польових умовах.
  3. VII Міжнародний промисловий форум – 2008. Міжнародні спеціалізовані виставки та конференції. 25 – 28 листопада 2008 р. – 3 експонати:

  • Відеопроцесор VP-063  обробки та реєстрації зображень в рентгенотелевізійних системах промислової дефектоскопії;

  • Мобільна рентгенотелевізійна система для дефектоскопічного контролю зварних з’єднань у польових умо

  diplom01

  вах;

  • Комп’ютерна система реєстрації, обробки та архівування результатів радіаційного контролю якості виробів “Direcon-S01”.

  4. VIII Міжнародний промисловий форум -2009. Науково-практичний семінар «Технології та обладнання для неруйнівного контролю відповідальних промислових об’єктів».

  • Мобільна рентгенотелевізійна система для дефектоскопічного контролю зварних з’єднань у польових умовах;

  • Комп’ютерна система реєстрації, обробки та архівування результатів радіаційного контролюякості виробів “Direcon-S01”.

  Перелік тематики науково-дослідних розробок, які проводяться в  лабораторії індикаторних пристроїв:

  • Перетворювачі формату телевізійного зображення.
  • Багатофункціональні телевізійні камери на основі КМОН-сенсорів зображення високої роздільної здатності.
  • Мобільні рентгенотелевізійні установки для радіаційного дефектоскопічного контролю виробів у польових умовах.
  • Математичне моделювання КМОН- та ПЗЗ-сенсорів зображень.
  • Системи технічного зору для автоматичного керування технологічними процесами.
  • Спеціалізовапні цифрові відео процесори для обробки рентгенотелевізійних зображень в реальному масштабі часу.

  Під безпосереднім керівництвом по зазначеній тематиці лабораторії на данний час працюють: 2 студента за програмою магістерської підготовки та 4 студенти за програмою бакалаврьскої підготовки.