Наукова ступінь: к.т.н.
Посада: доцент
Освіта: Факультет електронної техніки КПІ, 1980 р.
Лекційні курси:
 • Фізичні принципи побудови сучасних електронних систем
 • Основи конструювання в електроніці. Мікропроцесорна техніка
 • Системи контролю, реєстрації та відображення інформації
 • Фізичні принципи побудови сучасних електронних систем
 • Мікропроцесорні системи
 • Електронні системи контролю якості та діагностики

 • Публікації: 87 наукових праць, 8 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 4 навчальних посібника та 1 підручник
  Наукові інтереси:
 • Розробка та дослідження високочутливих рентгенотелевізійних систем неруйнівного контролю
 • Мікропроцесорні системи обробки інформації та керування пристроями, системами і процесами

 • Сторінка на intellect.kpi.ua

  1956 р. народження.

   

  У 1974 р. закінчив середню школу та вступив до Київського політехнічного інституту. У 1980 р. закінчив факультет електронної техніки за фахом ”Промислова електроніка”. Працював на кафедрі на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, асистента та старшого викладача. Успішно закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю ”Вакуумна, плазмова та квантова електроніка”. Автор понад 50 наукових праць, 6 авторських свідоцтв та 1 патента на винахід. Викладає курси ”Мікропроцесорна техніка” та ”Системи контролю, реєстрації та відображення інформації”.

  Лекційні курси:

  •  Основи конструювання в електроніці-2.Мікропроцесорна техніка;
  • Мікропроцесорні системи;
  •  Електронні системи контролю якості та діагностики;
  • Системи контролю, реєстрації та відображення інформації.

  Напрямки науково-дослідної діяльності:

  – розробка та дослідження систем прикладного телебачення промислового призначення, чутливих у світловому та рентгенівському діапазонах випромінювання, на основі сучасних твердотільних сенсорів зображення з комп’ютерною реєстрацією та обробкою зображень;

  – розробка та дослідження мікропроцесорних систем обробки інформації та керування приладами, пристроями та процесами.

   

  Іноваційні розробоки за останні 5 років.

   

  Розроблена сучасна рентгенотелевізійна система на основі високочутливої твердотільної матриці фірми Sony та монокристалічного рентгенівського екрану із матеріалу CsJ(Tl) для неруйнівного контролю зварних з’єднань та інших промислових виробів. Рентгенотелевізійна система має діаметр робочого поля 200 мм та дозволяє контролювати об’єкти, які рухаються зі швидкістю до 2 м/хвил., з максимальною чутливістю контролю 1,7% по канавкових еталонах чутливості та роздільною здатністю 2,5 пар лін/мм. По рентгенотехнічних параметрах розроблена рентгенотелевізійна система знаходиться на рівні кращіх зарубіжних аналогів при значно меншій собівартості. Розроблена рентгенотелевізійна система пройшла у 2006 році успішні піервинні випробування на Котельно-зварювальному заводі № 63 (м. Івано-Франківськ) та впроваджена у 2007 році в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона та у 2008 році у ВАТ ”Монастирищенський машинобудівний завод”, м. Монастирище Черкаської обл.

   

  Наукові праці та участь у виставках за останні 5 років.

   

  1. Денбновецкий С.В., Лещишин А.В., Михайлов С.Р., Слободян Н.В. Цифровое моделирование рентгено-електрического преобразователя. Электроника и связь. – 2004. – № 24. – С. 39–46.

  2. Денбновецкий С.В., Лещишин А.В., Михайлов С.Р. Высокочувствительные рентгенотелевизионные системы неразрушающего контроля на основе электронно-лучевых приборов. Электроника и связь. Тематический выпуск ”Проблемы электроники”.– 2005. – ч. 1. – С. 72–81.

  3. Белый Н.Г., Денбновецкий С.В., Лещишин А.В., Михайлов С.Р., Слободян Н.В., Троицкий В.А. Относительная чувствительность рентгенотелевизионных систем на основе высокочувствительных ПЗС-камер и рентгеновских монокристаллических экранов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2007. – № 1. – С. 34-40.

  4. Білий М.Г., Денбновецький С.В., Лещишин О.В., Михайлов С.Р. Слободян Н.В., Троїцький В.О. Спосіб рентгенотелевізійної дефектоскопії. Патент 19254 України на корисну модель, МПК (2006) G01N 23/02№ u 200605528; Заявлено 22.05.2006; Опубл. 15.12.2006; Бюл. № 12.

  5. Забулонов Ю.Л., Михайлов С.Р., Стоколос М.О., Долін В.В. Електронний експрес-аналізатор тритію в об’єктах навколишнього природного середовища. Электроника и связь. – 2007. – № 6. – С. 32–41.

  6. Білий М.Г., Бухенський В.М., Лещишин О.В., Михайлов С.Р. Підвищення чутливості рентгенотелевізійних систем на основі рентгенівських екранів та ПЗЗ-камер. Збірник тез доповідей П’ятої Міжнародної науково-технічної конференції ”Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання”. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 2-5 грудня 2008 р. – с. 36-38.

  Розроблена рентгенотелевізійна система виставлялася на двох промислових виставках ПАТОН-ЕКСПО, які проходили з 16 по 19 квітня 2007 р. та з 7 по 9 квітня 2008 р. в м. Києві.

  Результати досліджень сучасних систем прикладного телебачення впроваджені у навчальний процес та використовуються в курсі лекцій ”Системи реєстрації та відображення інформації”. Результати досліджень мікропроцесорних систем впроваджені в розробку нового циклу лабораторних робіт по курсу ”Мікропроцесорна техніка”.

  Наукові дослідження проводяться в лабораторіях № 122 та № 120 учбового корпусу № 12 НТУУ ”КПІ”.

  У даний час завершена розробка нової високочутливої рентгенотелевізійної системи з комп’ютерною реєстрацією та обробкою зображень, в якій висока чутливість контролю досягається за рахунок роботи твердотільного сенсора в режимі регульованої тривалості накопичення зображень. Розробка проводиться сумісно з в Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона. Розроблена рентгенотелевізійна система дозволяє у багатьох випадках замінити дорогий та неоперативний рентгенографічний метод контролю.