Науковий ступінь: д.т.н.
Посада: професор
Освіта: Факультет електронної техніки КПІ, 1971 р.
Лекційні курси:
 • Плазмова та імпульсна електроніка
 • Технологія виробництва електронної техніки
 • Технологічні основи електроніки
 • Електронно-фотонні методи в екології
 • Фізика та технологія електромагнітних метаматеріалів

 • Публікації: 6 монографій, більш 150 статей, 74 патенти на винаходи
  Наукові інтереси:
 • Фізична електроніка
 • Фотоніка;
 • Плазмова, лазерна та імпульсна техніка для комутації енергії;
 • Технологія біомедицини та екології;
 • Технологія метаматеріалів, тонких плівок, покриттів і функціональної оптики.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua

  Наукове звання: доцент
  Наукова ступінь: кандидат технічних наук
  Посада: доцент кафедри

  Керівник напрямку „Електроніка фізико-технічних систем”
  Керівник навчально-дослідницької лабораторії “Фізико-технологічні дослідження”, яка забезпечує проведення  лабораторних робіт для студентів та експериментальних досліджень аспірантів.
  Керівник спільного (ІЕЗ ім. Є.О.Патона та НТУУ “КПІ”) навчально-науково-виробничого Центру з плазмової нанотехнології функціональних оптичних покриттів

  Біографія
  Народився 01.01.1948 р. Закінчив зі срібною медаллю в 1965 р. середню школу. Закінчив з відзнакою в 1971 р. Київський політехнічний інститут (КПІ) за фахом “Електронні прилади”. Працював з 1971 по 1979 р. інженером і старшим інженером на  цій кафедрі, створював і досліджував імпульсні комутуючі прилади з холодним катодом на основі магнетронного й вакуумно-дугового розрядів. Брав участь у розробці промислових розрядників типу РТ-57, РУ-66 і РУ-68. У 1980 р. захистив дисертацію в Ленінградському Електротехнічному інституті (ЛЕТІ) й одержав вчений ступінь кандидата технічних наук в області електровакуумних і газорозрядних приладів. З 1979 по 1986 р. працював асистентом і старшим викладачем кафедри. З 1986 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри.

  Викладає навчальні дисципліни: “Технологічні основи електроніки”, “Технологія виробництва електронної техніки”, “Плазмова та імпульсна електроніка”, “Електронні та фотонні методи в екології”, “Вакуумна техніка”, “Іонно-плазмова, електронна-променева та лазерна технологія”. Проводить лабораторні заняття, керує курсовим та дипломним проектуванням бакалаврів та магістрів.
  Наукова діяльність: працює по сумісництву старшим науковим співробітником кафедри у напрямках фізичної електроніки, іонно-плазмової та озонної техніки і технології, потужної імпульсної техніки і технології, застосування газових розрядів в екології для деконтамінації і стерилізації. Член оргкомітетів регіональних та міжнародних наукових конференцій.
  Керує підготовкою аспірантів по спеціальностям: 05.27.02 – Вакуумна, плазмова та квантова електроніка, 05.27.06 – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.
  Захоплення – творча праця, науковий і пізнавальний туризм.

  Почесні звання:
  “Заслужений викладач КПІ” (2001 р.),
  “Винахідник СРСР” (1986 р.)

  Членство в офіційних наукових товариствах:
  Українське вакуумне товариство,
  Senior member of Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE) – USA (Society: Electron Devices, Plasma and Nuclear Science, Power Electronics, Photonics),
  Member of Optical Society of America (OSA) – USA
  Member of optical society SPIE – USA

  Основні публікації: опублікував особисто та з співавторами понад 200 наукових статей та оглядів, створів 60 винаходів, підготував більш 40 навчально-методичних посібників для студентів, а також видав монографії:

  1.  Плазменные эмиттеры источников заряженных и нейтральных частиц / А. И. Кузьмичев, Н. А. Бабинов, А. А. Лисенков. – Киев: Аверс, 2016. 190 с.
  2. Отрицательное преломление волн. Введение в физику и технологию электромагнитных метаматериалов / О.Д. Вольпян, А.И. Кузьмичёв – К.: Аверс. 2012, 360 с
  3. Магнетронные распылительные системы / А.И. Кузьмичёв – Киев, Аверс. 2008, 244 с.
  4. Физика и технология плазменных эмиссионных систем / Н.А. Бабинов, В.Т. Барченко, В.А. Груздев, В.Г. Залесский, А.И. Кузьмичёв, А.А. Лисенков, Т.С. Павленко. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. 263 с.
  5. Моделирование газоразрядных коммутирующих приборов низкого давления. Электрическая прочность приборов в предразрядный период / В.С. Болдасов, С.В. Денбновецкий, А.И. Кузьмичёв – Киев, ИСИО. 1996, 140 с.
  6.  Ионно-плазменные и ионно-лучевые технологические устройства / С.В. Денбновецкий, В.Т. Барченко, А.И. Кузьмичёв и др. – Киев, КПИ: 1992, 224 с.
  7.  Моделирование генераторов плазмы / С.В. Денбновецкий, В.Т. Барченко, А.И. Кузьмичёв и др. – Киев: КПИ. 1990, 216 с.
  8.  Evaporators with Induction Heating and Their Applications / Anatoly Kuzmichev and Leonid Tsybulsky. P. 269-302. Chapter 13. In book: Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials, Book edited by: Stanisław Grundas, 752 pages, ISBN: 978-953-307-522-8, Publisher: InTech, Publishing date: February 2011.
  9.  Магнетронное осаждение покрытий / А.И. Кузьмичёв, А.В. Демчишин. – В энциклопедическом издании в 2-х томах «Неорганическое материаловедение. Материалы и технологии». – Киев, Наукова Думка. 2008. – Т. 2, кн. 1. С. 575-586.