Наукова ступінь: к.т.н.
Посада: доцент
Освіта: Факультет радіоелектроніки "КПІ", 1960р
Публікації: близько 200 наукових статей, тез, докладів, методичних розробок, конспектів лекцій, звітів з науково-дослідницьких робіт по важливим напрямках електроніки НВЧ
Наукові інтереси:
 • Техніка надвисоких частот

 • Сторінка на intellect.kpi.ua

  Кобак М.М. працює в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» з 1963 року на посадах асистента, аспіранта, доцента.

  За час роботи на кафедрі електронних приладів та пристроїв Кобак М.М. став автором та співавтором близько 200 наукових статей, тез, докладів, методичних розробок, конспектів лекцій, звітів з науково-дослідницьких робіт по важливим напрямках електроніки НВЧ; отримав 13 свідоцтв СРСР на винаходи та 3 патенти України. Був науковим керівником ряду наукових робіт по спец тематиці ВПК.

  Особливою заслугою Кобака М.М. є створення сучасних навчально-наукових лабораторій «Техніка НВЧ», «Системи СВЧ», «Електроніка мобільних систем» при активному сприянні підприємств електронної промисловості (НДІ «Сатурн», ПО «Октава», заводу «Генератор», ТОВ «Цифроком», ДП «Еліста», НДЦ «Квазар»).

  Кобак М.М. активно розвиває навчальні дисципліни «Техніка СВЧ», «Системи СВЧ», «Електроніка систем захисту», розробляє та оприлюднює навчально-методичне забезпечення цих дисциплін.
  Кобак М.М. очолює на кафедрі загальне керівництво дипломним проектуванням, є членом ДЕК по захисту дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів.
  Кобак М.М. ініціював укладання угод про співпрацю між факультетом електроніки та НДІ «Сатурн», заводом «Генератор», що сприяє професійному зростанню студентів.
  Протягом 1979-2009 рр. Кобак М.М. обирається головою профспілки співробітників факультету електроніки, яка є однією з перших по чисельності в НТУУ «КПІ».

  Нагороджений: 
  • медалями «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1982);
  • «Ветеран праці» (1988);
  • нагрудними знаками «Відмінник ЦО СРСР»,
  • «Відмінник освіти України» (1998).