НАУКОВА ШКОЛА

 «ПЛАЗМОВІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» 

Керівник – кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних приладів та пристроїв факультету електроніки проф. Кузьмичєв Анатолій Іванович

Наукова школа була заснована в 2000 р., галузь науки: Вакуумна, плазмова та квантова електроніка;

Вид дослідження: теоретичне та експериментальне дослідження, комп’ютерне моделювання; стаж роботи в цьому напрямку: більш 40 років.

Кадровий склад: доценти (2), старший викладач (1), провідний інженер (1), уч. мастер (1); представники поколінь: 1 – проф.. Кузьмичєв А.І., 2 – Цибульський Л.Ю., 3 – старш. викл. Бевза О.Н.

Захисти дисертацій за останні роки (кер. Кузьмичєв А.І): к.т.н. – Цибульський Л.Ю. (здобувач, 2013 р.), к.т.н. – Чаплинський Р.Ю. (асп., 2015 р.).

Аспіранти: 3 чол. плюс 1 закінчив аспірантуру с захистом у 2015 р.

Статті у провідних наукових журналах – більш 100;

Статті (SCOPUS) – 56,

Індекс Хирша (Кузьмичєв А.І) – 3,

Наукові монографії – 2,

Навчальні посібники – 6,

Патенти на корисні моделі – 3,

Нові освітні програми за тематикою школи – 3

Нагальні завдання школи:

  • захист докторської дисертації – Кузьмичєв А.І.;
  • підготовка докторської дисертації – Цибульський Л.Ю.
  • закінчення аспірантури з захистом дисертацій – аспірантами.