НАУКОВА ШКОЛА

 «ВИСОКОТОЧНІ ЛАЗЕРНІ ВИМІРЮВАННЯ» 

Керівник – кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Чадюк Вячеслав Олексійович

Засновником наукової школи високоточних лазерних вимірювань був доцент кафедри електронних приладів кандидат технічних наук Наапетян Рубен Мартиросович (1912–1980). Наукова школа сформувалася на основі Лабораторія лазерної електроніки (тоді – квантової електроніки), яка була створена на кафедрі електронних приладів у 1968 р. Наапетяном Р. М., невдовзі після появи перших лазерів. Зусиллями Наапетяна Р. М. були встановлені зв’язки з оборонною промисловістю і отримане потужне фінансування науково-дослідних робіт у галузі лазерної вимірювальної техніки та голографії. Це дозволило розгорнути додатково до навчальної лабораторії квантової електроніки дослідницьку лабораторію голографії та лазерних вимірювань і оснастити її сучасним обладнанням. За матеріалами курсу, який доцент Наапетян Р. М. читав для студентів кафедри, ним був виданий у 1971 р. перший україномовний навчальний посібник «Прилади квантової електроніки».

З 1977 по 2007 р. оптичний напрямок науково-дослідної та педагогічної діяльності кафедри очолював заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук професор Байбородін Юрій Васильович (1926–2007). З появою на кафедрі професора Байбородіна Ю. В. з’являється декілька нових курсів оптичного спрямування («Прикладна оптика», «Лазерна техніка», «Оптоелектроніка», «Інтегральна та волоконна оптика», «Голографія та оптичні процесори»). Проводяться науково-дослідні роботи в галузі інтегральної оптики, лазерних вимірювальних систем та голографічної інтерферометрії. Байбородін Ю. В. підготував 15 кандидатів та 3 доктори технічних наук, у тому числі  на кафедрі одного доктора (Мащенко А. І.)  та  одного кандидата (Чадюка В. О.). На протязі  багатьох років Байбородін Ю. В. був членом ВАК СРСР, членом Міжнародного оптичного товариства (SPIE) та Європейського наукового оптичного товариства (EUROPTO). З 2007 р. Лабораторію лазерної електроніки очолює кандидат технічних наук доцент Чадюк Вячеслав Олексійович, який є випускником кафедри (1971 р.) і з 1972 р. працює на кафедрі (до 1980 р. на науковій роботі, а потім – на викладацькій).

У рамках наукової школи видано:

  • монографія – Справочник по лазерной технике / Под ред. Ю. В. Байбородина, Л. З. Криксунова, О. Н. Литвиненко, К.: Техніка, 1978. – 288 с.;
  • навчальний посібник – Байбородин Ю. В. Основы лазерной техники. – К.: Вища школа, 1981. – 408 с.; друге видання, 1987;
  • монографія – Байбородин Ю. В., Мащенко А. И.  Интегрально-оптические и волоконно-оптические гироскопы, К.: Техніка, 1997. – 180 с.;
  • навчальний посібник – Чадюк В. О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Генерація оптичного випромінювання. У 2 кн. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – Кн. 1, 380 с; кн.. 2, 436 с.

Основні статті за напрямком діяльності наукової школи:

  1. Байбородин Ю. В., Чадюк В. А. Адаптивное управление когерентным измерителем угловой скорости / Изв. вузов. Радиоэлектроника, 1982 т. 2, вып. 25. – С. 85–87.
  2. Байбородин Ю. В., Мащенко А. И. Волоконно-оптические и интегрально-оптические гироскопы с пассивными резонаторами / Зарубеж. радиоэлектр., 1988, № 3. – С. 95–106.
  3. Чадюк В. А. Использование экстремальной выборки для распознавания изображений и сигналов / Электроника и связь, 2001, т. 6, № 11. – С. 114–117.
  4. Чадюк В.А. Перекрестная модуляция как механизм отображения информации / Электроника и связь. — 2004, т. 9, № 21. — С. 37—40.
  5. Чадюк А. В., Чадюк В. А. Обучение студентов работе в распределенной научно-исследовательской группе / Электроника и связь, 2009, т. 14, № 6. – С. 76–80.

Підготовку бакалаврів та магістрів в Лабораторії лазерної електроніки забезпечують доценти  кандидати технічних наук Чадюк В. О., Шмирьова Л. М. та ст. викладач Бевза О. М. Лабораторія оснащена сучасною комп’ютерною та оптоелектронної технікою, Інтернетом і власною бібліотекою (у тому числі – електронною).