НАУКОВА ШКОЛА

 «ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІ ПРИСТРОЇ І ТЕХНОЛОГІЇ» 

Керівник – проф. кафедри електронних приладів та пристроїв факультету електроніки, д.т.н. Мельник Ігор Віталійович

Наукова школа була заснована в 70-х роках ХХ століття старшим науковим співробітником Мельником В.Г. На протязі розвитку наукової школи науковим керівником робіт та науковим консультантом був завідуючий кафедри ЕП та П д.т.н., проф. Денбновецький С.В.

На початку 90-х років за даним науковим напрямком була створена науково-дослідна лабораторія НТУУ "КПІ".

Починаючи з 80-х років спеціалістами наукової школи підтримувались творчі зв’язки з науковими колективами різних країн: Польща, Німеччина, Болгарія та інші, а також з країнами ближнього зарубіжжя.  Також починаючи з 80-х років працівники школи неодноразово приймали участь у вагомих міжнародних конференціях.

Основними представниками наукової школи є: д.т.н., проф. Мельник І.В., д.т.н., проф. Денбновецький С.В., к.т.н., с.н.с. Мельник В.Г., к.т.н., с.н.с. Тугай Б.А., к.т.н., асистент Тугай С.Б.

За тематикою наукової школи захищено 4 кандидатські та одна докторська дисертації:

  • Мельник В.Г., кандидатська дисертація, керівник к.т.н., проф. Вишневський А.І.;
  • Мельник І.В., кандидатська дисертація, керівник д.т.н., проф. Денбновецький С.В.;
  • Тугай Б.А., кандидатська дисертація, керівник д.т.н., проф. Денбновецький С.В.;
  • Мельник І.В., докторська дисертація, консультант д.т.н., проф. Денбновецький С.В.;

Тугай С.Б., кандидатська дисертація, керівник д.т.н., доц. Мельник І.В.

За останні десять років за тематикою наукової школи своєчасно захищено докторська дисертація докторантом Мельником І.В. та кандидатська дисертація аспірантом Тугаєм С.Б.

За тематикою наукової школи опубліковано понад 300 наукових праць із яких більше 60 у виданнях, які входять до науковометричних баз Web of Science та Scopus. Індекси Хірша: Мельник І.В. – 2, Денбновецький С.В. – 2, Тугай С.Б. – 1.

За тематикою наукової школи:

  • опубліковано 12 навчальних посібників, зокрема також у Німеччині та Азербайджані;
  • отримано понад 60 патентів та авторських свідоцтв;
  • розроблені електронно-променеві гармати з холодним катодом, які ефективно працюють в середовищі різних газів і знаходять широке застосування в сучасних електронно-променевих технологіях в провідних країнах світу;
  • отримані грамоти та дипломи на міжнародних виставках, виставках НАНУ та галузевих виставках.

Розроблені методики створення нових високоефективних електронно-променевих пристроїв та систем різного технологічного призначення.  Створена науково-дослідна експериментальна база, до якої входять електронні системи та установки, що забезпечують проведення досліджень на сучасному науковому рівні. Розроблені методики включають нові методи моделювання джерел електронів високовольтного тліючого розряду, методи інженерних розрахунків їхніх параметрів та методи проектування.

Створене обладнання дозволяє проводити комплексні наукові дослідження розроблених зразків електронних пристроїв та систем, а також технологічних процесів з їх застосуванням. Розроблені нові методики та експериментальне обладнання дозволяють проводити науково-дослідницькі роботи на сучасному світовому рівні та розробляти промислове електронно-променеве обладнання нового покоління.