Студент Тема дипломного проекту Науковий керівник Анотація/повний тест
Богапов Федір Германович Рентгенотелевізійна система неруйнівного контролю на основі зворотньо-розсіяного випромінювання Доц., к.т.н., доц. Михайлов С.Р. Анотація /Повний текст
Пєров Олександр Геннадійович Імпульсна бездротова платформа для зарядки автомобільних акумуляторів Проф., д.т.н., доц. Кузьмичєв А.І. Анотація /Повний текст
Царенко Петро Олексійович Аудіо випромінювач, заснований на розряді атмосферного тиску Проф., д.т.н., доц. Кузьмичєв А.І. Анотація /Повний текст
Бойко Юрій Олександрович Біосенсор на поверхневому плазмовому резонансі Доц., к.т.н., доц. Цибульський Л.Ю. Анотація /Повний текст
Гах Роман Вікторович Система пріоритетної обробки сигналів з трьох датчиків Проф., к.т.н., Циганок Б.А. Анотація /Повний текст
Гребенюк Владислав Сергійович Оптичний газоаналізатор Доц., к.т.н., доц. Цибульський Л.Ю. Анотація /Повний текст
Іванов Роман Євгенович Апаратно-програмна модифікація криптографічних методів захисту інформації у ПК Проф., д.т.н., доц. Писаренко Л.Д. Анотація /Повний текст
Клименко Владислав Анатолійович П'єзодатчики на основі гетероструктур Ст. викл. Семікіна Т.В. Анотація /Повний текст
Коломієць Юрій Андрійович Системи стільникового зв’язку Проф., д.т.н., проф. Денбновецький С.В. Анотація /Повний текст
Курпас Денис Валерійович Системи моніторингу земної поверхні для наземних безпілотних транспортних засобів Ст. викл. Бевза О.М. Анотація /Повний текст
Огуревич Ярослав Володимирович Дослідження опорного генератора мікрохвильового синтезатора для пристрою перетворення частоти Доц., к.т.н., доц. Кобак М.М. Анотація /Повний текст
Странський Юрій Артурович Моделювання похибок гіростабілізаторів гравиметра на волоконно-оптичних гіроскопах Доц., к.т.н., доц. Шмирьова Л.М. Анотація /Повний текст
Телега Дмитро Сергійович Система керування струмом газорозрядної гармати з використанням алгоритмів нечіткої логіки Проф., д.т.н., проф. Мельник І.В. Анотація /Повний текст
Тищенко Олексій Володимирович Електронна система безконтактного вимірювання рівня рідини Ст. викл. Бевза О.М. Анотація /Повний текст
Чирук Василь Миколайович ПЗЗ-матриці в телевізійних екранах Доц., к.т.н., доц. Шмирьова Л.М. Анотація /Повний текст
Чумак Дмитро Ігорович Пристрій для імпульсного зварювання Проф., к.т.н., Циганок Б.А. Анотація /Повний текст
Шнайдер Руслан Володимирович Наненсення діелектричних покриттів з використанням методів електронно-променевого випаровування Проф., д.т.н., проф. Мельник І.В. Анотація /Повний текст
Шовкопляс Денис Ярославович Модульний вимірювач основних параметрів електронних компонентів Доц., к.т.н., доц. Тугай С.Б. Анотація /Повний текст

Студент Тема дипломного проекту Науковий керівник Анотація/повний тест
Бенфугал Амір Камелович Концентратор магнітного поля для індукційної плавки Доц., к.т.н., доц. Цибульський Л.Ю. Анотація /Повний текст
Вережевич Олександр Сергійович Модернізація системи керування багато - модульного джерела живлення Проф., д.т.н., проф. Денбновецький С.В. Анотація /Повний текст
Ганін Владислав Олексійович Високочутлива телевізійна камера для систем технічного зору Доц., к.т.н., доц. Михайлов С.Р. Анотація /Повний текст
Гнатюк Олександр Валентинович Наносенсор на основі лазерного пінцета Проф., д.т.н., доц. Писаренко Л.Д. Анотація /Повний текст
Гончаров Богдан Миколайович Покращення характеристик безпровідного 4-G роутера Проф., д.т.н., доц. Мельник І.В. Анотація /Повний текст
Горлачов Олександр Дмитрович Вимірювання мікрохвильових перешкод синтезатора Доц., к.т.н., доц. Кобак М.М. Анотація /Повний текст
Закрева Олександр Віталійович Система електрозабезпечення приватного будинку на основі сонечної енергії Доц., к.т.н., доц. Терлецкий О.В. Анотація /Повний текст
Клебан Ярослав Володимирович Автоматизована система керування вентиляцією Доц., к.т.н., доц. Терлецкий О.В. Анотація /Повний текст
Коник Олександр Сергійович Модернизація ультразвукового товщинометру на базі ТУЗ-5 Проф., д.т.н., доц. Мельник І.В. Анотація /Повний текст
Михайлюк Олександр Денисович Оптоелектронний датчик рельефа поверхні Проф., д.т.н., доц. Писаренко Л.Д. Анотація /Повний текст
Осінній Ілля Олегович Прилад для комплексного виміру біологічних параметрів Проф., д.т.н., доц. Писаренко Л.Д. Анотація /Повний текст
Панченко Роман Володимирович Система розумний дім з підсистемою забезпечення безпеки Проф., д.т.н., доц. Писаренко Л.Д. Анотація /Повний текст
Пінькавський Олександр Сергійович Дослідження та розробка іонно-полум’яного датчика Проф., д.т.н., доц. Кузьмичєв А.І. Анотація /Повний текст
Решетник Анна Олександрівна Фільтр високочастотних сигналів Доц., к.т.н., доц. Шмирьова Л.М. Анотація /Повний текст
Решетник Денис Михайлович Аналіз затримки високочастотних сигналів Доц., к.т.н., доц. Шмирьова Л.М. Анотація /Повний текст
Федоров Андрій Вікторович Електронна система керування мікрокліматом в сучасному тепличному комплексі Ст. викл. Бевза О.М. Анотація /Повний текст
Цимбал Олексій Олександрович Електронна система імітації вогневої позиції снайпера контрснайперської боротьби Ст. викл. Бевза О.М. Анотація /Повний текст
Ципарська Олена Анатоліївна Біосенсор на основі плазмонного резонансу Доц., к.т.н., доц. Чадюк В.О. Анотація /Повний текст
Чичкан Антон Андрійович Рентгенотелевізійна система неруйнівного контролю на основі рентгенівського екрану Доц., к.т.н., доц. Михайлов С.Р. Анотація /Повний текст
Власов Юрій Олександрович Перетворення форматів телевізійного зображення Доц., к.т.н., доц. Терлецкий О.В. Анотація /Повний текст
Девіс-Шилова Карина Сафіят Абімбола Мікроконтролерна система керування горячим водопостачанням з альтернативними джерелами енергії Проф., д.т.н., доц. Писаренко Л.Д. Анотація /Повний текст
Дем`яненко Святослав Ігорович Світлодіодні освітлювальні панелі Проф., к.т.н., Циганок Б.А. Анотація /Повний текст
Ільченко Анастасія Тарасівна Волоконно-оптичний датчик з розподіленими параметрами Доц., к.т.н., доц. Чадюк В.О. Анотація /Повний текст
Іченський Владислав Сергійович Генератор високочастотних сигналів Доц. д.т.н., доц.. Жовнір М.Ф. Анотація /Повний текст
Ксенофонтова Анастасія Андріївна Оптичний наносенсор хімічних сполук Доц., к.т.н., доц. Михайлов С.Р. Анотація /Повний текст
Пасічник Богдан Васильович Електронна система автоматизованого розподілу теплової енергії дому Ст. викл. Бевза О.М. Анотація /Повний текст
П`ясецька (Мешкова) Наталія Іванівна Газорозрядна електронна гармата для плавлення кремнію Проф., д.т.н., доц. Мельник І.В. Анотація /Повний текст
Сікоєв Максим Валерійович Фазообертач високочастотних сигналів Доц. д.т.н., доц.. Жовнір М.Ф. Анотація /Повний текст
Тимошенко Павло Миколайович Приймач електронної цифрової система зв’язку Доц., к.т.н., доц. Михайлов С.Р. Анотація /Повний текст
Юдін Антон Олегович Система керування струмом газорозрядної електронної гармати Проф., д.т.н., доц. Мельник І.В. Анотація /Повний текст

Студент Тема дипломного проекту Науковий керівник Анотація/повний тест
Бітов Мирослав Валерійович Дослідження та моделювання функціональних пристроїв на поверхневих акустичних хвилях доц. Жовнір М.Ф. Анотація /Повний текст
Вілінський Олександр Олександрович Прискорювач повітряної плазми доц. Цибульский Л. Ю. Анотація /Повний текст
Волонтир Дмитро Леонідович Модель лазерного наноскопа проф. Писаренко Л. Д. Анотація /Повний текст
Волощенко Володимир Вікторович Автоматизація технології рентгенівського контролю якості виробів доц. Терлецький О.В. Анотація /Повний текст
Гажур Андрій Олександрович Розробка цифрової системи мобільного стільникового зв’язку та її системи параметрів проф.Денбровецький С.В. Анотація /Повний текст
Голобородий Богдан Володимирович Моделювання процесу транспортування імпульсного електронного пучка з низького до високого вакууму в електронно-променевих випарниках доц. Мельник І.В. Анотація /Повний текст
Городецький Богдан Миколайович Методи підвищення чутливості радіаційних систем неруйнівного контролю якості виробів доц. Терлецький О.В. Анотація /Повний текст
Законов Євгеній Сергійович Дослідження та моделювання високочастотного генератора на поверхневих акустичних хвилях проф. Циганок Б.А. Анотація /Повний текст
Зімовець Ігор Олексійович Модель захоплення наночастинок оптичним пінцетом доц. Чадюк В.О. Анотація /Повний текст
Коротков Максим Іванович Цифрова система керування електронною гарматою доц. Тугай С.Б. Анотація /Повний текст
Леонюк Павло Володимирович Підвищення ефективності мікрохвильового перетворювача сигналів довільної форми доц. Кобак М.М. Анотація /Повний текст
Плешка Тетяна Євгеніївна Дослідження та моделювання хвилевідних структур на поверхневих акустичних хвилях доц. Жовнір М.Ф. Анотація /Повний текст
Пштика Сергій Миколайович Електронні системи радіочастотної ідентифікації доц. Михайлов С.Р. Анотація /Повний текст
Сидоренко Ярослав Сергійович Мультиплексор на основі динамічних неоднорідностей проф. Циганок Б.А. Анотація /Повний текст
Чернятинський Ігор Сергійович Моделювання електронної гармати ВТР з урахуванням властивостей анодної плазми доц. Мельник І.В. Анотація /Повний текст
Щербіна Владислав Сергійович Імпульсна магнетронна розпилювальна система з комп’ютерним керуванням проф. Кузьмичєв А.І. Анотація /Повний текст

Студент Тема дипломного проекту Науковий керівник Анотація/повний тест
Власюк Андрій Володимирович Твердотільна багатошарова структура для багатофункціонального використання SMD-компонентів Переглянути
Казьмірук Гліб Сергійович Пристрій заряду мобільних приладів Переглянути