ЛАБОРАТОРІЯ 120. ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП’ЮТЕР ТА ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

Лабораторія є базовою для дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови”. При вивченні даної дисципліни вивчаються наступні питання:

 1. Виконання простої програми на мові С++ у середовищі Visual C++ 6.0.
 2. Відладка простої програми засобами середовища.
 3. Написання та відладка простої програми.
 4. Оператори керування обчислювальним процесом.
 5. Обчислення суми ряду.
 6. Вектори.
 7. Матриці.
 8. Вказівник на вектор.
 9. Масив вказівників.
 10. Обробка текстової інформації.
 11. Функції.
 12. Перевантаження функцій. Шаблон Функції.
 13. Структура.
 14. Файл даних.
 15. Інкапсуляція. Проста програма з використанням класу у Visual C++ 6.0.
 16. Спілкування. Використання нащадків при програмуванні.
 17. Використання вказівників на об’єкти. Віртуальні функції.
 18. Використання віртуальних функцій. Поліморфізм.
 19. Побудова та знищення віртуальних об’єктів.
 20. Перезавантаження операцій для об’єктів класу.
 21. Обробка матриць з використанням класів.
 22. Використання дружніх функцій для організації доступу до даних.
 23. Шаблони класів.