ЛАБОРАТОРІЯ № 111-Б. ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ

Лабораторія є базовою для дисципліни “Електронні системи”. При вивченні даної дисципліни вивчаються наступні питання:

  1. Дослідження телевізійної системи.
  2. Аналогово-цифрове та цифро-аналогове перетворення сигналів.
  3. Система введення зображення в ЕОМ.
  4. Дослідження кодера і декодера завадостійкого коду Хемінга.
  5. Дослідження телевізійної системи, що працює в мовному стандарті розкладання зображення.
  6. Вимірювання просторово-частотної характеристики телевізійної системи.
  7. Телевізійний вимірювач лінійних розмірів об’єктів.
  8. Дослідження відео каналу телевізійної системи.