Освітньо-наукова програма

Освітньо-професійна програма

Мета програми

Підготовка фахівця, здатного вирішувати складні наукові та спеціалізовані задачі в галузі електроніки та здійснювати іноваійну професійну діяльність. Підготовка фахівця, здатного вирішувати складні спеціалізовані задачі та проблеми в галузі електроніки та здійснювати проетно-конструкторську професійну діяльність

Придатність до працевлаштування

2144 Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій
–        Молодший науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)
–        Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)
–        Науковий співробітник-консультант (електроніка, телекомунікації)
–        Інженер в галузі електроніки і телекомунікацій;
–        Інженер із звукозапису
–        Інженер-електронік
–        Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії
–        Інженер-конструктор (електроніка)
2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи
–        Інженер-дослідник
–        Інженер з налагодження й випробувань (з електроніки)
–        Інженер із стандартизації та якості
–        Інженер
Інженер з організації експлуатації та ремонту (з електроніки)
2144 Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій
–        Інженер в галузі електроніки і телекомунікацій;
–        Інженер із звукозапису
–        Інженер-електронік
–        Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії
–        Інженер-конструктор (електроніка)
–        Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)
–        Молодший науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)
–        Науковий співробітник-консультант (електроніка, телекомунікації)
2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи
–        Інженер-дослідник
–        Інженер з налагодження й випробувань (з електроніки)
–        Інженер із стандартизації та якості
–        Інженер
Інженер з організації експлуатації та ремонту (з електроніки)

Перелік компонентів освітньої програми

1. Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Інтелектуальна власність та патентознавство Інтелектуальна власність та патентознавство
Математичні методи оптимізації
Математичне моделювання систем та процесів

Вибіркові компоненти ОП

Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку
Практикум з іншомовного наукового спілкування Практикум з іншомовного професійного спілкування
Навчальна дисципліни з педагогіки Навчальна  дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше)
Навчальна  дисципліна з менеджменту (інноваційний менеджмент, дисципліна з розробки стартап-проектів і таке інше) Наукова робота за темою магістерської дисертації
Наукова робота за темою магістерської дисертації

2. Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

Технологія виробництва електронної техніки Технологія виробництва електронної техніки
Матеріалознавство в електроніці та фотоніці Матеріалознавство в електроніці та фотоніці
Вимірювання в електронних системах Вимірювання в електронних системах
Проектування електронних систем Проектування електронних систем
Електронні системи контролю якості та діагностики Електронні системи контролю якості та діагностики
Системи контролю, регістрації та відображення інформації Системи контролю, регістрації та відображення інформації
Оптоелектроніка та фотоніка Оптоелектроніка та фотоніка
Голографія та оптичні процесори Голографія та оптичні процесори
Плазмова та імпульсна електроніка Плазмова та імпульсна електроніка
Електронні та фотонні методи в екології Електронні та фотонні методи в екології
Класичний та цифровий маркетинг Класичний та цифровий маркетинг
Інформаційна електроніка
Проектування пристроїв мікрохвильової електроніки

Вибіркові компоненти ОП

Науково-дослідна  практика Переддипломна  практика
Робота над магістерською дисертацією Виконання магістерської дисертації