Перевірка дипломних робіт на плагіат
Грудень 4, 2019
Розклад занять студентів 1-5 курсів ЕПП заочної форми навчання
Грудень 25, 2019

Інформація для студентів, які захищають магістерську дисертацію в 2019р.

Інформація

для студентів, які захищають магістерську дисертацію в 2019р.

 

Магістерська дисертація оформлюється відповідно до п. 3.7 Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації, “Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Креслення (конструкції та їх елементи, електронні схеми,  друковані плати і т.д.), які потрібні для повноти сприйняття дисертації, відносяться до додатків. Вони оформлюються в рамках і згідно стандартів.

Креслення, а також плакати, необхідні при захисті магістерської дисертації, можуть бути виконані в:

  • друкованому вигляді на листах А1;

або

  • електронному вигляді в форматі  PDF.

В разі обрання електронного варіанту виконання креслень, студент, при проходження нормоконтролю, має надати відповідальному за нормоконтроль (доц. к.т.н. Чадюк В.О.) файли даних креслень в форматі PDF. А  також надіслати їх відповідальному за розміщення магістерських дисертацій в електронному архіві КПІ ім. Ігоря Сікорського (ст.виклад. Бевза О.М.) на електронну адресу ed@kpi.ua, вказавши в темі листа своє прізвище та тему магістерської дисертації.

Електронний варіант плакатів виконується у вигляді презентації формату PPT  або PPTX.

Номера наказів з затвердженими темами магістерських дисертацій

Надати секретарю екзаменаційної комісії (ЕК):

1.Заяву  з темою магістерської дисертації  за підписами студента, керівника , відповідального за методичну роботу.

Для замовлення дипломів про закінчення університету українською та англійською мовами необхідно надати:

1.Копію українського паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з пропискою).

2.Копію ідентифікаційного коду.

3.Копію закордонного паспорту, або в разі його відсутності, заяву з прізвищем та ім’ям англійською мовою. Зразок заяви наведено нижче. Правильне написання прізвища та ім’я можна перевірити на сайті державної міграційної служби України–DMSU.gov.ua.

4. Заповнити анкету у секретаря ЕК. Для заповнення анкети додаткових відомостей не потрібно.

Терміни подання магістерських дисертацій  на кафедру:

11.12.2019р. – перевірка на плагіат (ст.виклад. Бевза О.М.) (подробиці тут)

12.12.2019р. та 13.12.2019р. – з 12-00 до 14-00 проходження нормоконтролю ( доц. к.т.н. Чадюк В.О.)

13.12.2019р. – надати атестаційну магістерську дисертацію для розгляду її на засіданні кафедри та допуску до захисту. (відповідальний Михайлов С.Р.).

16.12.2019р. – з 14-00 до 16-00 проходження нормоконтролю для студентів заочної форми навчання ( доц. к.т.н. Чадюк В.О.)

17.12.2019р. – з 12-00 до 14-00 проходження нормоконтролю для студентів заочної форми навчання ( доц. к.т.н. Чадюк В.О.)

18.12.2019р.для студентів заочної форми навчання надати атестаційну магістерську дисертацію для розгляду її на засіданні кафедри та допуску до захисту. (відповідальний Михайлов С.Р.).

Пояснювальна записка до роботи надається у роздрукованому та переплетеному вигляді з підписами студента, керівника роботи та відповідального за нормоконтроль і плагіат.

17.12–20.12.2019 р  дати захисту.