Результати вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавра на базі молодшого спеціаліста
Липень 26, 2019
Інформація для студентів, які захищають магістерську дисертацію в 2019р.
Грудень 10, 2019

Перевірка дипломних робіт на плагіат

З метою запобігання та виявлення плагіату в академічних текстах за авторства здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, сприяння дотриманню вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань, активізації самостійності й індивідуальності під час написання дипломної роботи на виконання наказу №1/180 від 21.05.2018 р. “Про запровадження систем запобігання та виявлення академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського” дипломникам кафедри “Електронні прилади та пристрої” факультету Електроніки необхідно здати електронну версію своєї дипломної роботи на перевірку програмно-апаратним сервісом “UNICHEK”.

Для цього потрібно надіслати свою дипломну роботу в електронній версії на адресу:

ed@kpi.ua.

не пізніше ніж за 7 (сім)  календарних днів до захисту. В полі Тема вказати “Дипломна робота <ПІБ> на тему <Тема роботи>”.

Наприклад: Дипломна робота Коваленко В.М. на тему “Електрона система керування параметрами пристрою”.

Робота має бути скомпонована в один файл у форматі *.doc, або  *.docx і містити титульну сторінку, завдання, зміст роботи та всі додатки крім листів формату А1, робота має мати такий вигляд як при здачі комісії. Можливо архівування роботи в форматі zip.

Результати перевірки в підрозділі “Дипломнику” розділу “Студенту”.