Вступай

 

pk-2012

 

IEEE Ukraine ua

kpiarticle

СтатистикаFor entrant
Print

Гармаш Оксана Викторовна - відповідальний секретар приймальної комісії факультету

е-mаіl: o.garmash
телефон: +380(44) 204-9071

 
Print

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2017 році

Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2017 році

Положення про випускників системи довузівської підготовки

Положення про Всеукраїнську олімпіаду з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році

Додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році

 

 
Print

Прийом абітурієнтів на п’ятий курс на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів

 

Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для вступників на навчання за освітнім рівнем «магістр» буде проведено у такі терміни:

  • прийом документів (подання заяв): з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 04.08.2017 р.;
  • вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 08.07 до 15.07 або з 05.08 до 11.08.2017 р. згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії.

З 2015 року допускається прийом на підготовку фахівців освітнього рівня “магістр” на базі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціальність

Спеціалізація

Термін підготовки

Магістр

171 - Електроніка

Електронні прилади та пристрої

1 рік 10 місяців

Програма вступного іспиту на навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"

Дисципліни комплексного фахового випробування для вступу на навчання за ОКР «Магістр» (спеціалізація “ Електронні прилади та пристрої ”):

  • Електронні системи
  • Прилади та техніка над високих частот
  • Технологічні основи електроніки

Правила вступу на 5-й курс

 

 
Print

Кафедра електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Національного технічного університету України на базі фундаментальних фізико-математичних, технологічних, схемотехнічних та спеціальних навчально-наукових циклів здійснює багатопрофільну підготовку бакалаврів та магістрів електроніки в галузі дослідження, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів, пристроїв та систем широкого призначення :

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціальність

Спеціалізація

Термін підготовки

Бакалавр

(для абітурієнтів що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»)

171 - Електроніка

Електронні пристрої та системи

2 р. 10 місяців

Підготовка кваліфікованих фахівців електронної техніки припускає реальну активну практичну роботу студентів у цій галузі. На кафедрі проводяться науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи за напрямками навчально-дослідницьких лабораторій, до яких залучаються студенти 3-6 курсів. Тематика наукової роботи студента проходить через бакалаврську роботу, та/або магістерську роботу і є основою для формування теми наукової роботи на етапі проходження навчання в аспірантурі. Таким чином студенти нашої кафедри в процесі навчання мають можливість набути практичних фахових навичок, безпосередньо беручи участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться на нашій кафедрі.

На перший курс мають можливість поступити випускники коледжів та ліцеїв, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». Навчання молодших спеціалістів до освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" проводиться за окремою скороченою програмою і термін навчання складає 2 роки  10 місяців.

У 2017 році кафедра має наступні ліцензійні обсяги для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»:

Факультет / інститут

Спеціальність / Група спеціальностей

Спеціалізація

Ліцензійний обсяг

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

денна

заочна

Електроніки

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

20

10

Для вступу необхідно успішно скласти вступні іспити:

  • фізика;
  • математика.

Екзамени будуть проводитися НТУУ «КПІ» у період вступної компанії. Програми іспитів відповідають програмам ЗНО по відповідним дисціплінам.


Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році

 

 
Print

Кафедра електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Національного технічного університету України на базі фундаментальних фізико-математичних, технологічних, схемотехнічних та спеціальних навчально-наукових циклів здійснює багатопрофільну підготовку бакалаврів та магістрів електроніки в галузі дослідження, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів, пристроїв та систем широкого призначення :

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціальність

Спеціалізація

Термін підготовки

Бакалавр

171 - Електроніка

Електронні пристрої та системи

3 р. 10 місяців

Підготовка кваліфікованих фахівців електронної техніки припускає реальну активну практичну роботу студентів у цій галузі. На кафедрі проводяться науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи за напрямками навчально-дослідницьких лабораторій, до яких залучаються студенти 3-6 курсів. Тематика наукової роботи студента проходить через бакалаврську роботу, та/або магістерську роботу і є основою для формування теми наукової роботи на етапі проходження навчання в аспірантурі. Таким чином студенти нашої кафедри в процесі навчання мають можливість набути практичних фахових навичок, безпосередньо беручи участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться на нашій кафедрі.

У 2017 році кафедра має наступні ліцензійні обсяги для вступників за сертифікатами ЗНО:

Факультет / інститут

Спеціальність / Група спеціальностей

Спеціалізація

Ліцензійний обсяг

(для вступників за сертифікатами ЗНО)

денна

заочна

Електроніки

171 Електроніка

Електронні прилади та пристрої

50

15

Для вступу на перший курс абітурієнти повинні мати сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років:

 

  • · фізики або іноземної мови,
  • · математики,
  • · української мови.

 

Заочна форма навчання є контрактною.

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році


 


Що потрібне ще на сайті?

Що потрібне ще на сайті?
 

Контакти

м. Київ, вул. Політехнічна, 16

12 корпус, кімната 109

Тел. викладацької:
(044) 204-95-06

ed@kpi.ua