Інформація для студентів, які захищають бакалаврську роботу в 2019 р.

Надати секретарю екзаменаційної комісії (ЕК):

1. Заяву з темою атестаційної бакалаврської роботи за підписами студента, керівника проекту, відповідального за методичну роботу (бланк тут).

2. Для замовлення дипломів про закінчення університету українською та англійською мовами необхідно надати:

  • Копію українського паспорту (1,2 сторінки та сторінка з пропискою).
  • Копію ідентифікаційного коду.
  • Копію закордонного паспорту, або в разі його відсутності, заяву з прізвищем та ім’ям англійською мовою. Зразок заяви. Правильне написання прізвища та ім’я можна перевірити на сайті державної міграційної служби України–DMSU.gov.ua.

3. Заповнити анкету у секретаря ЕК. Для заповнення анкети додаткових відомостей не потрібно.

Терміни етапів проходження атестаційної роботи на кафедрі:

28.05.2019р. – перевірка на плагіат (ст.виклад. Бевза О.М.) та проходження нормоконтролю (доц. к.т.н. Чадюк В.О.)

04.06.2019р. – надати атестаційну бакалаврську роботу для розгляду його на засіданні кафедри та допуску до захисту. (відповідальний Михайлов С.Р.)

Пояснювальна записка до роботи надається у роздрукованому та переплетеному вигляді з підписами студента, керівника роботи та відповідального за нормоконтроль і плагіат.

Термін захисту дипломних робіт та запис на захист після затвердження графіку захистів дипломних робіт. Увага! Інформація та терміни можуть бути уточнені.

18.06–21.06.2019 р орієнтовна дата захисту.