Склад екзаменаційної комісії для випускної атестації у грудні 2018 р.

Голова комісії: Писаренко Л.Д., д.т.н., проф., зав. каф. ЕПП

Члени комісії:

  • Кузьмичев А.І., д.т.н., проф. каф. ЕПП;
  • Чадюк В.О., к.т.н., доц. каф. ЕПП;
  • Михайлов С.Р., к.т.н., доц. каф. ЕПП.

Секретар комісії: Брушко Г.В., секретар каф. ЕПП