Посада: доцент,к.т. н

Освіта: кафедра електронних приладів та пристроїв, 1989р
Публікації:
Наукові інтереси
  • test
  • test
Сторінка на intellect.kpi.ua

1966 року народження

Доцент кафедри ЕП та П.

У 1989 році закінчив кафедру електронних приладів та пристроїв Київського політехнічного інституту. З 1989 року по поточний час працює на кафедрі електронних приладів та пристроїв Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” на посадах асистента, старшого викладача та доцента. Після закінчення аспірантури у 1994 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання та проектування газорозрядних електронних гармат з холодним катодом».

Викладає дисципліни: “Електронні пристрої обчислювальної техніки” та “Електронні інформаційні обчислювальні системи та мережі”. З 2004 року працює на посаді доцента. З 2005 р. по 2008 рік навчався у  докторантурі Націо­нального технічного університету України «КПІ».Має більше 100 наукових праць, серед яких два навчальних посібника: „Інформаційні комп’ютерні мережі” (2006 р.) та „Комп’ютерні мережі та телекомунікації” (2007 р.). Брав участь у роботі багатьох міжнародних кон­ференцій. Коло наукових інтересів: електронно-промневі технології, фізика газового розряду, комп’ютерне моделювання електронно-промневих технологічних процесів, комп’ютерні мережі.