Науковий ступінь: д.т.н.
Посада: професор
Освіта: Факультет електронної техніки, КПІ, 1989 р..
Лекційні курси:
 • Імовірносні основи обробки даних
 • Обчислювальні системи та мережі
 • Проектування інформаційних систем та мереж

 • Публікації: 220 публікацій, зокрема: 10 авторських свідоцтв СРСР, 10 патентів, 13 методичних вказівок, 10 навчальних посібників, понад 150 статей у вітчизняних та закордонних виданнях. Приймав участь у понад 50 вітчизняних та міжнародних конференціях
  Наукові інтереси:
 • Фізичні процеси в іонізованому газі та у плазмі;
 • Електронно-променеві технології та технологічні процеси;
 • Моделювання газорозрядних електронно- променевих технологічних пристроїв;
 • Електронні засоби обчислювальної техніки;
 • Комп’ютерні мережі та інтернет.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua

  1966 року народження

  Доцент кафедри ЕП та П.

  У 1989 році закінчив кафедру електронних приладів та пристроїв Київського політехнічного інституту. З 1989 року по поточний час працює на кафедрі електронних приладів та пристроїв Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” на посадах асистента, старшого викладача та доцента. Після закінчення аспірантури у 1994 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання та проектування газорозрядних електронних гармат з холодним катодом».

  Викладає дисципліни: “Електронні пристрої обчислювальної техніки” та “Електронні інформаційні обчислювальні системи та мережі”. З 2004 року працює на посаді доцента. З 2005 р. по 2008 рік навчався у  докторантурі Націо­нального технічного університету України «КПІ».Має більше 100 наукових праць, серед яких два навчальних посібника: „Інформаційні комп’ютерні мережі” (2006 р.) та „Комп’ютерні мережі та телекомунікації” (2007 р.). Брав участь у роботі багатьох міжнародних кон­ференцій. Коло наукових інтересів: електронно-промневі технології, фізика газового розряду, комп’ютерне моделювання електронно-промневих технологічних процесів, комп’ютерні мережі.