Науковий ступінь: д.т.н.
Посада: професор
Освіта: Факультет радіотехніки "КПІ", 1959р
Лекційні курси:
 • Електронні системи

 • Публікації: 17 монографій, 450 статей, 103 авторських свідоцтв, 5 патентів.
  Наукові інтереси:
 • Інформаційна електроніка

 • Сторінка на intellect.kpi.ua

  Професор, доктор технічних наук, заслужений професор НТУУ «КПІ», у 1977-2006 роки – завідувач кафедрою електронних приладів та пристроїв НТУУ «КПІ», заслужений діяч науки і техніки України, відмінник народної освіти України, дійсний член ІЕЕЕ, академік міжнародної академії інформатизації та академік Академії зв’язку України.

  Народився 1937р., у 1959 р. закінчив радіотехнічний факультет КПІ за спеціальністю «Електронні прилади». Був аспірантом університету  Напівпровідників Ан УРСР. Працював у КПІ асистентом, інженером, старшим інженером, старшим викладачем, доцентом, професором.

  Розробив ряд загально факультетських та спеціалізованих лекцій курсів (Електронні прилади,  Інформаційна електроніка, Електронні системи та інші). Один з ініціаторів створення на факультеті електроніки підготовки фахівців за системою бакалавр-магістр.

  Наукова діяльність пов’язана з дослідженням та розробкою принципів дії, моделюванням фізичних процесів, з проектуванням та використанням  електронно променевих, плазмових приладів, пристроїв та систем.

  Розробив теорію та довів до серійного виробництва ряд електронних приладів та пристроїв: електронно-променеві гармати та системи керування електронним променем для обробки матеріалів,  наукових досліджень та технічних застосувань; перетворювачі растів, перетворювачі масштабу часу, прцезійні вимірювачі інтервалів часу та довжини коротких імпульсних сигналів для обробки на ЕОМ, запам’ятовуючі осцилографи, системи відображення для ЕОМ.

  Керує науковим  роботами групи з трьох співробітників та семи студентів, що займаються дослідженнями у галузі розробки та використання  променевих гармат.

  Був головним консультантом трьох докторських та двадцяти чотирьох кандидатських дисертацій по електроніці та електронній техніці.

  Член редколегій «Електроніка та зв’язок», «Semiconductor Physycs», «Quantum Electronics and Optoelectronics».

  Працює головою ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій по спеціальностям 05.27.01, 05.27.02, 05.27.06.

   

  Автор 399 наукових праць, зокрема 15 монографій та навчальних посібників. Має 98 авторських свідоцтв, підготував 24 кандидатів та 3 доктора технічних наук.