Наукова ступінь: д.т.н.
Посада: завідувач кафедри,професор
Освіта: Факультет електронної техніки, КПІ, 1969 р.
Лекційні курси:
 • Моделювання в електроніці
 • Математичне моделювання

 • Публікації: 150 наукових праць, 5 підручників, 12 навчальних посібників, 18 патентів та авторських свідоцтв
  Наукові інтереси
 • Проблеми математичного моделювання в електроніці, зокрема, розробка методів та засобів імовірнісного аналізу стохастичних інформаційних систем

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Науковий ступінь: д.т.н.
  Посада:професор
  Освіта: факультет радіотехніки "КПІ", 1959р
  Публікації: 17 монографій, 450 статей, 103 авторських свідоцтв, 5 патентів.
  Наукові інтереси • Інформаційна електроніка
  Сторінка на intellect.kpi.ua
  Науковий ступінь: к.т.н.
  Посада: професор
  Освіта: Факультет електронної техніки КПІ, 1971 р.
  Лекційні курси:
 • Плазмова та імпульсна електроніка
 • Технологічні основи електроніки
 • Фізика та технологія електромагнітних метаматеріалів

 • Публікації: 6 монографій, більш 150 статей, 74 патенти на винаходи
  Наукові інтереси:
 • Фізична електроніка
 • Фотоніка;
 • плазмова, лазерна та імпульсна техніка для комутації енергії;
 • технологія біомедицини та екології;
 • технологія метаматеріалів, тонких плівок, покриттів і функціональної оптики.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Науковий ступінь: д.т.н.
  Посада: Професор
  Освіта: Факультет електронної техніки, КПІ, 1989 р..
  Лекційні курси:
 • Імовірносні основи обробки даних

 • Публікації: 220 публікацій, зокрема: 10 авторських свідоцтв СРСР, 10 патентів, 13 методичних вказівок, 10 навчальних посібників, понад 150 статей у вітчизняних та закордонних виданнях. Приймав участь у понад 50 вітчизняних та міжнародних конференціях
  Наукові інтереси:
 • Фізичні процеси в іонізованому газі та у плазмі;
 • Електронно-променеві технології та технологічні процеси;
 • Моделювання газорозрядних електронно- променевих технологічних пристроїв;
 • Електронні засоби обчислювальної техніки;
 • Комп’ютерні мережі та інтернет.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Посада: заступник завідувача кафедри з наукової роботи , доцент
  Освіта: Факультет електронної техніки, КПІ, кафедра «Промислова електроніка», 1973 р.
  Публікації: 112 наукових праць, 19 авторських свідоцтв та патентів України
  Наукові інтереси
 • Перетворювачі формату телевізійного зображення.
 • Багатофункціональні телевізійні камери на основі КМОН-сенсорів зображення високої роздільної здатності.
 • Мобільні рентгенотелевізійні установки для радіаційного дефектоскопічного контролю виробів у польових умовах.
 • Математичне моделювання КМОН- та ПЗЗ- сенсорів зображень.
 • Системи технічного зору для автоматичного керування технологічними процесами.
 • Спеціалізовапні цифрові відео процесори для обробки рентгенотелевізійних зображень в реальному масштабі часу.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Посада: доцент
  Освіта: факультет радіоелектроніки "КПІ", 1960р
  Публікації: Навчальні посібники:
 • Фізичні основи генерації плазми в іонно-плазмових прискорювачах технологічного призначення 1989-152с.
 • Моделювання генераторів плазми, 1990-214с.
 • Іонно-плазмова та іонна-променева прилади технічного призначення
  Наукові інтереси:
 • Створення і дослідження імпульсних комутуючих приладів з холодним катодом на основі вакуумних та дугових розрядів

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Посада: доцент
  Освіта: .
  Публікації: близько 200 наукових статей, тез, докладів, методичних розробок, конспектів лекцій, звітів з науково-дослідницьких робіт по важливим напрямках електроніки НВЧ
  Наукові інтереси
  Сторінка на intellect.kpi.ua
  Посада: професор
  Освіта: факультет радіоелектроніки "КПІ", 1967р
  Публікації: Більше 90-то наукових праць
  Наукові інтереси:
 • Функціональна електроніка;
 • Міжзв’язки в електронних структурах;
 • Неруйнівні методи контролю.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Посада: старший викладач
  Освіта: факультет електронної техніки "КПІ", 1995р
  Публікації: 15 статей
  Наукові інтереси • Лазерна техніка • Технологія виробництва електронної техніки • Технологія нанесення тонких плівок.
  Сторінка на intellect.kpi.ua
  Посада:доцент
  Освіта: Факультет радіоелектроніки КПІ, 1971 р.
  Публікації: 140 статей, тез доповідей та авторських свідоцтв
  Наукові інтереси: • Лазерна вимірювальна техніка
  Сторінка на intellect.kpi.ua
  Посада: асистент
  Освіта: Факультет електроніки НТУУ «КПІ», 2002 р.
  Публікації: 6 патентів, 17 статей, з них 4 в Scopus. ORCID: 0000-0003- 3557-2431 Google Академія: Ostap Oliinyk Scopus: Ostap Oliinyk
  Наукові інтереси
 • модуляційна поляриметрія
 • функціональна електроніка
 • електронні системи

 • Посада:доцент
  Освіта: Факультет електронної техніки КПІ, 1980 р.
  Публікації: 87 наукових праць, 8 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 4 навчальних посібника та 1 підручник
  Наукові інтереси
 • Розробка та дослідження високочутливих рентгенотелевізійних систем неруйнівного контролю
 • Мікропроцесорні системи обробки інформації та керування пристроями, системами і процесами

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Посада: старший викладач
  Освіта: Факультет електронної техніки КПІ, 1972 р.
  Наукові інтереси :Методичні розробки до курсів:
 • «Інформатика-1.Персональні комп’ютери та основи програмування»
 • « Інформатика-2.Програмування та алгоритмічні мови» «Об’єктно-орієнтоване програмування»

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Посада: доцент
  Освіта: Факультет електронної техніки КПІ, 1972 р.р
  Публікації: Наукові статті-120 статей , 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи
  Наукові інтереси
 • Електроніка надвисоких частот
 • Функціональна електроніка
 • Вимірювальна техніка

 • Сторінка на intellect.kpi.ua