Наукова ступінь: д.т.н.
Посада: завідувач кафедри, професор
Освіта: Факультет електронної техніки, КПІ, 1969 р.
Лекційні курси:
 • Моделювання в електроніці
 • Математичне моделювання процесів та систем

 • Публікації: 150 наукових праць, 5 підручників, 12 навчальних посібників, 18 патентів та авторських свідоцтв
  Наукові інтереси:
 • Проблеми математичного моделювання в електроніці, зокрема, розробка методів та засобів імовірнісного аналізу стохастичних інформаційних систем

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Науковий ступінь: д.т.н.
  Посада: професор
  Освіта: Факультет радіотехніки "КПІ", 1959р
  Лекційні курси:
 • Електронні системи

 • Публікації: 17 монографій, 450 статей, 103 авторських свідоцтв, 5 патентів.
  Наукові інтереси:
 • Інформаційна електроніка

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Науковий ступінь: д.т.н.
  Посада: професор
  Освіта: Факультет електронної техніки КПІ, 1971 р.
  Лекційні курси:
 • Плазмова та імпульсна електроніка
 • Технологія виробництва електронної техніки
 • Технологічні основи електроніки
 • Електронно-фотонні методи в екології
 • Фізика та технологія електромагнітних метаматеріалів

 • Публікації: 6 монографій, більш 150 статей, 74 патенти на винаходи
  Наукові інтереси:
 • Фізична електроніка
 • Фотоніка;
 • Плазмова, лазерна та імпульсна техніка для комутації енергії;
 • Технологія біомедицини та екології;
 • Технологія метаматеріалів, тонких плівок, покриттів і функціональної оптики.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Науковий ступінь: д.т.н.
  Посада: професор
  Освіта: Факультет електронної техніки, КПІ, 1989 р..
  Лекційні курси:
 • Імовірносні основи обробки даних
 • Обчислювальні системи та мережі
 • Проектування інформаційних систем та мереж

 • Публікації: 220 публікацій, зокрема: 10 авторських свідоцтв СРСР, 10 патентів, 13 методичних вказівок, 10 навчальних посібників, понад 150 статей у вітчизняних та закордонних виданнях. Приймав участь у понад 50 вітчизняних та міжнародних конференціях
  Наукові інтереси:
 • Фізичні процеси в іонізованому газі та у плазмі;
 • Електронно-променеві технології та технологічні процеси;
 • Моделювання газорозрядних електронно- променевих технологічних пристроїв;
 • Електронні засоби обчислювальної техніки;
 • Комп’ютерні мережі та інтернет.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Наукова ступінь: к.т.н.
  Посада: заступник завідувача кафедри з наукової роботи , доцент
  Освіта: Факультет електронної техніки, КПІ, кафедра «Промислова електроніка», 1973 р.
  Лекційні курси:
 • Прикладна електроніка
 • Електроніка перетворювальних систем
 • Інформаційна електроніка
 • Практикум з електроніки
 • Електронна та іонна оптика
 • Електронно-променеві прилади та пристрої

 • Публікації: 112 наукових праць, 19 авторських свідоцтв та патентів України
  Наукові інтереси:
 • Перетворювачі формату телевізійного зображення.
 • Багатофункціональні телевізійні камери на основі КМОН-сенсорів зображення високої роздільної здатності.
 • Мобільні рентгенотелевізійні установки для радіаційного дефектоскопічного контролю виробів у польових умовах.
 • Математичне моделювання КМОН- та ПЗЗ- сенсорів зображень.
 • Системи технічного зору для автоматичного керування технологічними процесами.
 • Спеціалізовапні цифрові відео процесори для обробки рентгенотелевізійних зображень в реальному масштабі часу.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Наукова ступінь: к.т.н.
  Посада: доцент
  Освіта: Факультет радіоелектроніки "КПІ", 1960р
  Лекційні курси:
 • Вакуумна та плазмова електроніка

 • Публікації: Навчальні посібники:
 • Фізичні основи генерації плазми в іонно-плазмових прискорювачах технологічного призначення 1989-152с.
 • Моделювання генераторів плазми, 1990-214с.
 • Іонно-плазмова та іонна-променева прилади технічного призначення
  Наукові інтереси:
 • Створення і дослідження імпульсних комутуючих приладів з холодним катодом на основі вакуумних та дугових розрядів

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Наукова ступінь: к.т.н.
  Посада: доцент
  Освіта: Факультет радіоелектроніки "КПІ", 1960р
  Публікації: близько 200 наукових статей, тез, докладів, методичних розробок, конспектів лекцій, звітів з науково-дослідницьких робіт по важливим напрямках електроніки НВЧ
  Наукові інтереси:
 • Техніка надвисоких частот

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Наукова ступінь: к.т.н.
  Посада: професор
  Освіта: Факультет радіоелектроніки "КПІ", 1967р
  Лекційні курси:
 • Функціональна електроніка

 • Публікації: Більше 90-то наукових праць
  Наукові інтереси:
 • Функціональна електроніка;
 • Міжзв’язки в електронних структурах;
 • Неруйнівні методи контролю.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Наукова ступінь: -
  Посада: старший викладач
  Освіта: Факультет електронної техніки "КПІ", 1995р
  Лекційні курси:
 • Квантова електроніка
 • Технологічні основи електроніки
 • Технологія виробництва електронної техніки
 • Плазмова та імпульсна електроніка
 • Електронно-фотонні методи в екології

 • Публікації: 15 статей
  Наукові інтереси:
 • Лазерна техніка
 • Технологія виробництва електронної техніки
 • Технологія нанесення тонких плівок.

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Наукова ступінь: к.т.н.
  Посада: доцент
  Освіта: Факультет радіоелектроніки КПІ, 1971 р.
  Лекційні курси:
 • Прикладна оптика
 • Оптоелектроніка та фотоніка
 • Голографія та оптичні процесори

 • Публікації: 140 статей, тез доповідей та авторських свідоцтв
  Наукові інтереси:
 • Лазерна вимірювальна техніка

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Наукова ступінь: к.т.н.
  Посада: асистент
  Освіта: Факультет електроніки НТУУ «КПІ», 2002 р.
  Лекційні курси:
 • Теорія інформації
 • Персональні комп'ютери
 • Електронні системи

 • Публікації: 6 патентів, 17 статей, з них 4 в Scopus. ORCID: 0000-0003- 3557-2431 Google Академія: Ostap Oliinyk Scopus: Ostap Oliinyk
  Наукові інтереси:
 • Модуляційна поляриметрія
 • Функціональна електроніка
 • Електронні системи

 • Наукова ступінь: к.т.н.
  Посада: доцент
  Освіта: Факультет електронної техніки КПІ, 1980 р.
  Лекційні курси:
 • Фізичні принципи побудови сучасних електронних систем
 • Основи конструювання в електроніці. Мікропроцесорна техніка
 • Системи контролю, реєстрації та відображення інформації
 • Фізичні принципи побудови сучасних електронних систем
 • Мікропроцесорні системи
 • Електронні системи контролю якості та діагностики

 • Публікації: 87 наукових праць, 8 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 4 навчальних посібника та 1 підручник
  Наукові інтереси:
 • Розробка та дослідження високочутливих рентгенотелевізійних систем неруйнівного контролю
 • Мікропроцесорні системи обробки інформації та керування пристроями, системами і процесами

 • Сторінка на intellect.kpi.ua
  Наукова ступінь: д.т.н.
  Посада: доцент
  Освіта: Факультет електронної техніки КПІ, 1972 р.р
  Лекційні курси:
 • Мікрохвильова електроніка. Прилади та техніка надвисоких частот
 • Теорія поля
 • Теорія коливань та хвиль
 • Проектування електронних систем. Проектування пристроїв мікрохвильової електроніки
 • Фізичні принципи побудови сучасних електронних систем
 • Основи аналітичної механіки та теорії коливань

 • Публікації: Наукові статті-120 статей , 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи
  Наукові інтереси:
 • Електроніка надвисоких частот
 • Функціональна електроніка
 • Вимірювальна техніка

 • Сторінка на intellect.kpi.ua