Лабораторія індикаторних пристроїв

Лабораторія індикаторних пристроїв організована на кафедрі «Електронні прилади і пристрої»факультету електроніки Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 1978 році. Передумовою для цього послужив ряд госпдоговірних робіт, пов’язаних із створенням пристроїв аналогової пам’яті на основі запам’ятовуючих електронно-променевих приладів з кремнієвою мішенню для підсилювачів рентгенівських зображень (ПРЗ) медичного призначення і для рентгенотелевізійних дефектоскопічних систем промислового призначення. Розроблені в лабораторії пристрої аналогової пам’яті були удостоєні срібної і бронзової медалей ВДНХ СРСР і бронзової медалі ВДНХ УРСР. Проведені в ті роки випробування показали високу ефективність застосування розроблених пристроїв для реєстрації і обробки рентгенотелевізійних зображень. За результатами проведених випробувань в 1980 році розроблений в лабораторії пристрій аналогової пам’яті був впроваджений в серійне виробництво на ПО “Волна” м. Новгород.

У даний час в лабораторії розроблений цілий ряд високотехнологічних цифрових пристроїв обробки рентгенотелевізійних зображень промислового і медичного призначення. Серед цих пристроїв слід зазначити спеціалізований відеопроцесор VP-1200, призначений для попередньої обробки рентгенотелевізійних зображень, запису динамічних фрагментів рентгенотелевізійних зображень в пам’ять персонального компьютера та виводу записаної інформації на екрани комп’ютерного і телевізійного моніторів. При цьому на апаратному рівні реалізовані достатньо складні алгоритми обробки рентгенотелевізійних зображень в реальному масштабі часу. Відеопроцесор VP-1200 виготовлений у вигляді плати розширення РС у форматі PCI.

В даний час в лабораторії ведеться розробка апаратного відеопроцесора VP-063, призначеного для роботи у складі устаткування промислових рентгенотелевізійних дефектоскопічних установок. Відеопроцесор VP-063 реалізує алгоритми попередньої обробки вхідного рентгенотелевізійного відеосигналу, фільтрації флуктуаційних шумів рентгенотелевізійного каналу, запам’ятовування кадру рентгенотелевізійного зображення, виводу обробленого рентгенотелевізійного зображення на екран телевізійного монітора і передачі зображення через USB-порт в середовище персонального комп’ютера для його подальшої обробки і архівації. Застосування відеопроцесора у складі рентгенотелевізійнї дефектоскопічної установки дозволяє автоматизувати технологію радіаційного контролю якості виробів, підвищити чутливість і продуктивність контролю.

Лабораторія має значні результати у області перетворення форматів телевізійних зображень. В лабораторії розроблений відеоадаптер  SC02-3m, який  призначений для роботи у складі телевізійних систем відображення інформації і використовується для оптимального узгодження датчиків відеосигналу з сучасними індикаторними пристроями.

В коло інтересів лабораторії входять також завдання створення ефективних пристроїв перетворення оптичних зображень в електричний сигнал на основі сучасних ПЗЗ і КМОН сенсорів зображення, розробка апаратних перетворювачів формату телевізійних зображень і інші задачі, пов’язані із створенням нових і модернізацією діючого парку електронних пристроїв для збору, обробки і відображення інформації;. Всі представлені розробки виконані в лабораторії індикаторних пристроїв студентами і аспірантами кафедри під керівництвом  к.т.н., с.н.с. доцента кафедри Терлецкого О.В. В даний час під його керівництвом працюють 3 студенти 4 курсу, 6 студентів за програмою магістерської підготовки.