ЛАБОРАТОРІЯ № 111-А. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ

Лабораторія є базовою для дисципліни “Фізичні основи електроніки”. При вивченні даної дисципліни вивчаються наступні питання:

  1. Визначення ширини забороненої зони напівпровідників.
  2. Ефекти Хола і Гауса в напівпровідниках.
  3. Бар’єрна ємність p-n-переходу. Визначення контактної різниці потенціалів p-n-переходу.
  4. Визначення часу життя неосновних носіїв заряду.
  5. Дослідження імпульсних властивостей p-n-переходу на прикладі напівпровідникового діоду.
  6. Дослідження імпульсних властивостей p-n-переходу на прикладі напівпровідникового біполярного транзистора.
  7.  Вивчення частотних властивостей p-n-переходу.