Міжнародна діяльність

За період існування кафедри електронних приладів та пристроїв має широкі міжнародні зв’язки із різними країнами світу. Ці зв’язки підтримуються та існують у різних напрямках, зокрема: навчання іноземних студентів, стажування викладачів за кордоном, наукові контакти та виконання наукових робіт за замовленнями іноземних виконавців. Найбільш плідними були контакти у 80-90 роках ХХ століття із Вроцлавським технічним університетом, Польща. Ці контакти підтримувались у двох напрямках: наукові контакти та обмін студентами на час проходження стажування. У різні роки на кафедрі електронних приладів та пристроїв навчалась багато іноземних студентів. Кафедра електронних приладів та пристроїв випустила також декілька іноземних аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації.

На кафедрі електронних приладів та пристроїв у рамках наукового співробітництва із закордонними вищими навчальними закладами, партнерами кафедри, з 2003 р. по поточний час має договір про співробітництво із Технічним університетом Дрездена. Співробітництво між університетами здійснюється у рамках програми «Подвійний диплом».

Дрезден. Знайомство студентів гр. ДЕ-91 та ДЕ-92 з Технічним університетом Дрездена.

Дрезден. Студентка гр. ДЕ-91 Безщасна Наталія проводить дослідження на технологічній установці.

Викладачі кафедри електронних приладів та пристроїв постійно приймають участь у міжнародних наукових конференціях та симпозіумах. Зокрема, професор кафедри електронних приладів та пристроїв Циганок Б.А. є членом програмного комітету міжнародного симпозіуму «International Spring Symposium in Electronic Technology», а професор Писаренко Л.Д., професор Денбновецький С.В. та доцент Мельник І.В. є членами оргкомітету міжнародної наукової конференції «Електроніка та нанотехнології», яка щорічно проводиться на факультеті електроніки НТУУ «КПІ». Професори кафедри електронних приладів та пристроїв Писаренко Л.Д., Денбновецький С.В. та Циганок Б.А., а також доцент кафедри Кузьмичьов А.І. є дійсними членами американського товариства IEEE.

Викладачі та наукові співробітники кафедри протягом останніх п’яти років також приймали участь у таких міжнародних науково-технічних конференціях та сімпозіумах:
– International Conference on Electron Beam Technologies EBT-2012, Varna, Bulgaria, 2009, 2012.
– International Conference of High Power Electron Beam Technology, Reno, Nevada, USA, 2008, 2012.
– XXII международная конференция «Радиационная» физика твёрдого тела», Севостополь, Украина, 2010, 2012.
– Девятый Всероссийский семинар «Проблемы теоретической и прикладной электронной и ионной оптики», Москва, Россия, 2009.
– Международный симпозиум “Тонкие пленки в оптике и наноэлектронике”, Россия, Москва, 2010.
– Всероссийская конференции по наноматериалам “НАНО-2011”, Москва, Россия, 2011.
– Международная научно-техническая конференция “Плёнки и покрытия”. – Санкт-Петербург, Россия, 2011.

За останні 10 років викладачами та співробітниками кафедри електронних приладів та пристроїв опубліковано понад 30 статей у провідних закордонних виданнях, зокрема:

  • «IEEE Transactions on plasma science» (США).
  • «Proceedings of SPIE» (США).
  • «Applied Surface Science» (Нідерланди).
  • «Електротехніка та електроніка» (Болгарія).

Співробітниками кафедри електронних приладів та пристроїв у 2011 році опубліковано за кордоном 1 монографія та 1 навчальний посібник.

  1. Anatoly Kuzmichev and Leonid Tsybulsky. Evaporators with Induction Heating and Their Applications. In book: Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials. Chapter 13. P. 269-302. Book edited by: Stanisław Grundas, ISBN: 978-953-307-522-8, Publisher: InTech, Publishing date: February 2011. 752 pages. (монографія англійською мовою).
  2. Luntovskyy Andriy, Gütter Dietbert, Melnyk Igor. Planung und Optimierung von Rechnernetzen. Vieweg+Teubner, 2011. – 419 S. ISBN 987-3-8348-1458-6. (навчальний посібник німецькою мовою).
  3. Вольпян О., Кузьмичёв А. Отрицательное преломление волн. Введение в физику и технологию электромагнитных метаматериалов. – Москва-Киев, Аверс, 2012. – 360 с.


Актуальна міжнародна співпраця кафедри ЕПП в останні місяці 2015р, початком 2016р з ТУ Дрезден (ФРН)

Делегація факультету електроніки НТУУ «КПІ» у складі проф. Циганка Б. А., доц. Татарчука Д. Д. та Олійника О. О. з 29.06.2015 по 4.07.2015 провела перший науково технічний семінар за темою «Збільшення числа внутрішніх зв’язків в електронних структурах з використанням динамічних неоднорідностей» на виконання наказу НТУУ «КПІ» №2-67 від 21.05.2015.
У жовтні 2015р в рамках договору між ТУ Дрезден та НТУУ «КПІ» студенти факультету електроніки, а саме кафедр Електронних приладів та пристроїв (3 осіб), Мікроелектроніки (8 осіб) проходили практику-стажування в лабораторіях Інституту конструювання та техніки зв’язків в електроніці (ТУ Дрезден).

З 19.11.15 по 2.12.15 асистент Олійник О. О. в ТУ Дрезден здійснював підготовчі роботи для проведення експерименту з демонстрацією можливостей збільшення кількості внутрішніх зв’язків в електронних структурах в рамках проекту «Збільшення числа внутрішніх зв’язків в електронних структурах з використанням динамічних неоднорідностей».

З 29.11 по 2.12 проф. Циганок Б. А. спільно з асистентом Олійником О. О. провели науковий семінар з німецькими колегами з Інституту конструювання та техніки зв’язків в електроніці (директор проф. К. Бок, проф. Х. Хойєр та аспірантка ТУ Дрездена І. Пацьора). Під час семінару обговорювались виконані делегацією НТУУ «КПІ» роботи та стан підготовки експерименту.

Заплановано в 2016 році в першій декаді завершення підготовки експерименту та його проведення з метою демонстрації можливостей збільшення числа внутрішніх зв’язків в електронних структурах на основі використання динамічних неоднорідностей.

В разі позитивних результатів експерименту очікується підготовка матеріалів проектної пропозиції та залучення студентів до виконання міжнародного проекту.