Про нас

Кафедра електронних приладів та пристроїв здійснює підготовку фахівців в межах навчально-науковоїшколи «Фізика і техніка електронних приладів та пристроїв для інформаційних та фізико-технічних систем». Засновник школи та ініціатор створення кафедри – професор Вишневський А.І. В різні роки наукове керівництво кафедрою здійснювали доц. Семенов Г.Ф., проф. Денбновецький С.В., а у данний час кафедру очолює проф. Писаренко Л.Д. На базі фундаментальних фізико-математичних, технологічних, схемотехнічних та спеціальних навчально-наукових циклів кафедра здійснює багатопрофільну підготовку бакалаврів, магістрів, кандидатів та докторів наук для дослідницької, проектно-конструкторської, організаційно-методичної та науково-викладацької діяльності в галузі дослідження, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів та пристроїв широкого призначення. У відповідності з новим переліком спеціальностей кафедра суттєво розширила сферу підготовки фахівців вищої кваліфікації і сьогодні проводить навчально-наукову діяльність за напрямком «Електронні пристрої та системи». Розширення профілю діяльності випускників кафедри в системотехнічну сферу дозволило сформувати нові навчально-наукові програми підготовки фахівців вищої кваліфікації. Кафедра є провідною з наукових спеціальностей: 05.27.02 – вакуумна, плазмова та квантова електроніка, 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

Упорядкування структури спеціальностей в галузі електроніки супроводжується вдосконаленням навчальних планів кафедри, посиленням ролі фундаментальної, нормативно-організаційної та спеціальної науково-дослідницької підготовки у відповідності до вимог Болонської концепції, навчально-дослідницького статусу університету, сучасних потреб суспільства

12

викладачів


3 професорів, 5 доцентів, 4 асистентів
548

статей


5

лабораторій


які саме
40

років


Кафедру було засновано ...