Вступ на 1-й курс (за сертифікатами ЗНО)

Кафедра електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на базі фундаментальних фізико-математичних, технологічних, схемотехнічних та спеціальних навчально-наукових циклів здійснює багатопрофільну підготовку бакалаврів та магістрів електроніки в галузі дослідження, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів, пристроїв та систем широкого призначення :

 

Ступінь Спеціальність Спеціалізація Термін підготовки
Бакалавр 171 – Електроніка Електронні пристрої та системи 3 р. 10 місяців

 

Підготовка кваліфікованих фахівців електронної техніки припускає реальну активну практичну роботу студентів у цій галузі. На кафедрі проводяться науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи за напрямками навчально-дослідницьких лабораторій, до яких залучаються студенти 3-6 курсів. Тематика наукової роботи студента проходить через бакалаврську роботу, та/або магістерську роботу і є основою для формування теми наукової роботи на етапі проходження навчання в аспірантурі. Таким чином студенти нашої кафедри в процесі навчання мають можливість набути практичних фахових навичок, безпосередньо беручи участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться на нашій кафедрі.

 

У 2019 році кафедра має наступні ліцензійні обсяги для вступників за сертифікатами ЗНО:

 

Факультет / інститут

Спеціальність / Група спеціальностей Спеціалізація

Ліцензійний обсяг

(для вступників за сертифікатами ЗНО)

денна

заочна
Електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої 50

15

 

На перший курс ступеню бакалавра абітурієнти можуть вступати за сертифікати ЗНО 2017, 2018 або 2019 років (іноземна мова тільки 2018 та 2019 років):

  • фізики або іноземної мови,
  • математики,
  • української мови.

Необхідні бали ЗНО

  1. Фізика або іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що математика – не менше 100 балів (ваговий коефіцієнт – 0,2);
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що фізика або іноземна мова – не менше 100 балів (ваговий коефіцієнт – 0,5);
  3. Українська мова та література – не менше 100 балів (ваговий коефіцієнт – 0,2).

Вага середнього бала атестату – 0,05.

Вага додаткового балу СДП – 0,05.

Як підтвердити сертифікат ФДП, МАН, ВУО та подати документи про першочерговість? Відповідь на сторінці Приймальної комісії.

Заочна форма навчання є контрактною.

Додатки Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році: