Вступ на 1-й курс (за сертифікатами ЗНО)

Кафедра електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на базі фундаментальних фізико-математичних, технологічних, схемотехнічних та спеціальних навчально-наукових циклів здійснює багатопрофільну підготовку бакалаврів та магістрів електроніки в галузі дослідження, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів, пристроїв та систем широкого призначення :

 

Ступінь Спеціальність Освітня програма Термін підготовки
Бакалавр 171 – Електроніка Електронні пристрої та системи 3 р. 10 місяців

 

Підготовка кваліфікованих фахівців електронної техніки припускає реальну активну практичну роботу студентів у цій галузі. На кафедрі проводяться науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи за напрямками навчально-дослідницьких лабораторій, до яких залучаються студенти 3-6 курсів. Тематика наукової роботи студента проходить через бакалаврську роботу, та/або магістерську роботу і є основою для формування теми наукової роботи на етапі проходження навчання в аспірантурі. Таким чином студенти нашої кафедри в процесі навчання мають можливість набути практичних фахових навичок, безпосередньо беручи участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться на нашій кафедрі.

 

У 2019 році кафедра має наступні ліцензійні обсяги для вступників за сертифікатами ЗНО:

 

Факультет / інститут

Спеціальність / Група спеціальностей Освітня програма

Ліцензійний обсяг

(для вступників за сертифікатами ЗНО)

денна

заочна
Електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої 50

15

 

При вступі на перший курс подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та іншими нормативними документами. Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів. У 2019 році при вступі на перший курс ступеню бакалавра приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 і 2019 років, крім сертифіката з іноземної мови. Сертифікат ЗНО з іноземної мови приймається тільки за 2018 та 2019 роки.

Перелік предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти:

Спеціальність Перелік Сертифікатів
Електроніка (денна форма навчання) •Математика – ваговий коефіцієнт 0,5;

мінімальна кількість балів – 125, за умови що інший предмет не менше 100

•Фізика (або іноземна мова – за вибором) – ваговий коефіцієнт 0,2;

мінімальна кількість балів – 125, за умови що інший предмет не менше 100

•Українська мова та література – ваговий коефіцієнт 0,2;

мінімальна кількість балів – 100

Підрахунок конкурсного балу вступника кафедри Електронні прилади та пристрої:

КБ = (0,5·Мат. + 0,2·Фіз. (Ін.мова) + 0,2·Укр.мова + 0,05·БА + 0,05·Дб),

  • БА  бал атестату;
  • Дб – додатковий бал слухача підготовчих курсів КПІ або призера всеукраїнських олімпіад;
  • ГК – галузевий коефіцієнт 1,02 (для першого та другого пріоритетів);
  • СК – сільський коефіцієнт, для абітурієнтів, зареєстрованих у сільських населених пунктах і які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл у рік вступу.

Додаткові 10 балів нараховуються:

  • за успішне закінчення довузівської підготовки;
  • призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів;
  • призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року.

Додаткові бали Малої академії наук та переможця Всеукраїнської олімпіали не сумуються.

  • Вага середнього бала атестату – 0,05.
  • Вага додаткового балу СДП – 0,05.

Спеціальність 171 Електроніка входить до галузевого переліку важливих для держави спеціальностей, тому за умови подачі заяви за 1-2 пріоритетом встановлюють галузевий коефіцієнт ГК=1,02.

Якщо абітурієнт на момент вступу проживає у сільській місцевості, йому встановлюють сільський коефіцієнт СК=1,05.

При наявності додаткових балів Малої академії наук, переможця Всеукраїнської олімпіади та сертифікату ФДП необхідно обрати бали МАН чи ВУО, бали ФДП можуть додаватися до суми, якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то його встановлюють таким, що дорівнює 200 балів.

Як підтвердити сертифікат ФДП, МАН, ВУО та подати документи про першочерговість? Відповідь на сторінці Приймальної комісії.

Заочна форма навчання є контрактною.

Додатки Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році: