Вступ на 1-й курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Кафедра електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на базі фундаментальних фізико-математичних, технологічних, схемотехнічних та спеціальних навчально-наукових циклів здійснює багатопрофільну підготовку бакалаврів та магістрів електроніки в галузі дослідження, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів, пристроїв та систем широкого призначення :

Ступінь Спеціальність Спеціалізація Термін підготовки
Бакалавр

(для абітурієнтів що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»)

171 – Електроніка Електронні пристрої та системи 2 р. 10 місяців

Підготовка кваліфікованих фахівців електронної техніки припускає реальну активну практичну роботу студентів у цій галузі. На кафедрі проводяться науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи за напрямками навчально-дослідницьких лабораторій, до яких залучаються студенти 3-6 курсів. Тематика наукової роботи студента проходить через бакалаврську роботу, та/або магістерську роботу і є основою для формування теми наукової роботи на етапі проходження навчання в аспірантурі. Таким чином студенти нашої кафедри в процесі навчання мають можливість набути практичних фахових навичок, безпосередньо беручи участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться на нашій кафедрі.

На перший курс ступені бакалавра мають можливість поступити випускники коледжів та ліцеїв, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». Навчання молодших спеціалістів до ступеня “Бакалавр” проводиться за окремою скороченою програмою і термін навчання складає 2 роки  10 місяців.

У 2018 році кафедра має наступні ліцензійні обсяги для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»:

Факультет / інститут Спеціальність / Група спеціальностей Спеціалізація Ліцензійний обсяг

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

денна заочна
Електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої 20 10

Для вступу необхідно успішно скласти вступні іспити:

  • фізика;
  • математика.

Екзамени будуть проводитися КПІ ім. Ігоря Сікорського у період вступної компанії. Програми іспитів відповідають програмам ЗНО по відповідним дисциплінам.