Вступ на 1-й курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Кафедра електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на базі фундаментальних фізико-математичних, технологічних, схемотехнічних та спеціальних навчально-наукових циклів здійснює багатопрофільну підготовку бакалаврів та магістрів електроніки в галузі дослідження, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів, пристроїв та систем широкого призначення :

Ступінь Спеціальність Освітня програма Термін підготовки
Бакалавр

(для абітурієнтів що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»)

171 – Електроніка Електронні пристрої та системи 2 р. 10 місяців

Підготовка кваліфікованих фахівців електронної техніки припускає реальну активну практичну роботу студентів у цій галузі. На кафедрі проводяться науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи за напрямками навчально-дослідницьких лабораторій, до яких залучаються студенти 3-6 курсів. Тематика наукової роботи студента проходить через бакалаврську роботу, та/або магістерську роботу і є основою для формування теми наукової роботи на етапі проходження навчання в аспірантурі. Таким чином студенти нашої кафедри в процесі навчання мають можливість набути практичних фахових навичок, безпосередньо беручи участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться на нашій кафедрі.

На перший курс ступені бакалавра мають можливість поступити випускники коледжів чи технікум, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». Навчання молодших спеціалістів до ступеня “Бакалавр” проводиться за окремою скороченою програмою і термін навчання складає 2 роки  10 місяців.

У 2019 році кафедра має наступні ліцензійні обсяги для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»:

Факультет / інститут Спеціальність / Група спеціальностей Освітня програма Ліцензійний обсяг

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

денна заочна
Електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої 20 10

Для вступу необхідно успішно скласти вступні іспити:

  • фізика;
  • математика.

Екзамени будуть проводитися КПІ ім. Ігоря Сікорського у період вступної компанії. Програми іспитів відповідають програмам ЗНО по відповідним дисциплінам.

Перелік документів (подаються у паперовій формі особисто):

  • Паспорт (копія+оригінал);
  • Картка платника податків(ідентифікаційний код)(копія+оригінал);
  • Картка платника податків(ідентифікаційний код)(копія+оригінал);
  • Диплом молодшого спеціаліста (копія+оригінал);
  • Сертифікат ЗНО (необов’язково);
  • 5 фотокарток 3х4.

Детальніше про особливості подачі документів, терміни подання та дати вступних випробувань, можна дізнатися за посиланням
Молодші спеціалісти мають право навчатися за кошти державного бюджету. Вартість навчання на денній формі за контрактом становить 16 600 грн., на заочній9 300 грн. (станом на 2018/2019 р.)