Вступ на 1-й курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Кафедра електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на базі фундаментальних фізико-математичних, технологічних, схемотехнічних та спеціальних навчально-наукових циклів здійснює багатопрофільну підготовку бакалаврів та магістрів електроніки в галузі дослідження, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів, пристроїв та систем широкого призначення :

Ступінь Спеціальність Спеціалізація Термін підготовки
Бакалавр

(для абітурієнтів що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»)

171 – Електроніка Електронні пристрої та системи 2 р. 10 місяців

Підготовка кваліфікованих фахівців електронної техніки припускає реальну активну практичну роботу студентів у цій галузі. На кафедрі проводяться науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи за напрямками навчально-дослідницьких лабораторій, до яких залучаються студенти 3-6 курсів. Тематика наукової роботи студента проходить через бакалаврську роботу, та/або магістерську роботу і є основою для формування теми наукової роботи на етапі проходження навчання в аспірантурі. Таким чином студенти нашої кафедри в процесі навчання мають можливість набути практичних фахових навичок, безпосередньо беручи участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться на нашій кафедрі.

На перший курс ступені бакалавра мають можливість поступити випускники коледжів та ліцеїв, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». Навчання молодших спеціалістів до ступеня “Бакалавр” проводиться за окремою скороченою програмою і термін навчання складає 2 роки  10 місяців.

У 2018 році кафедра має наступні ліцензійні обсяги для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»:

Факультет / інститут Спеціальність / Група спеціальностей Спеціалізація Ліцензійний обсяг

(для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»)

денна заочна
Електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої 20 10

Для вступу необхідно успішно скласти вступні іспити:

  • фізика;
  • математика.

Екзамени будуть проводитися КПІ ім. Ігоря Сікорського у період вступної компанії. Програми іспитів відповідають програмам ЗНО по відповідним дисциплінам.

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році