Вступ на 1 курс

Кафедра електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Національного технічного університету України на базі фундаментальних фізико-математичних, технологічних, схемотехнічних та спеціальних навчально-наукових циклів здійснює багатопрофільну підготовку бакалаврів та магістрів електроніки в галузі дослідження, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів, пристроїв та систем широкого призначення

Підготовка кваліфікованих фахівців електронної техніки припускає реальну активну практичну роботу студентів у цій галузі. На кафедрі проводяться науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи за напрямками навчально-дослідницьких лабораторій, до яких залучаються студенти 3-6 курсів. Тематика наукової роботи студента проходить через бакалаврську роботу, та/або магістерську роботу і є основою для формування теми наукової роботи на етапі проходження навчання в аспірантурі. Таким чином студенти нашої кафедри в процесі навчання мають можливість набути практичних фахових навичок, безпосередньо беручи участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться на нашій кафедрі.

У 2017 році кафедра має у відповідності до ліцензії 50 бюджетних місць для денної форми навчання та 15 місць для заочної форми навчання. Для вступу на перший курс абітурієнти повинні мати сертифікати ЗНО з фізики, математики та української мови. Заочна форма навчання є контрактною.

На перший курс також мають можливість поступити випускники коледжів та ліцеїв, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». Навчання молодших спеціалістів до освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" проводиться за окремою скороченою програмою і термін навчання складає 2 роки 10 місяців. Для вступу необхідно успішно скласти вступні іспити з фізики та математики, які будуть проводитися НТУУ «КПІ» у період вступної компанії. Програми іспитів відповідають програмам ЗНО по відповідним дисціплінам. В цьому році у відповідності до ліцензії кафедра має 15 бюджетних місць для вступу випускників коледжів та ліцеїв з освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст".