Моделювання фізичних процесів в електроніці (стор. 3)

Побудова геометрії в Comsol. Основи.

Автор: Зелінський Дмитро

Даний матеріал допоможе вам розібратися з початковим рівнем моделювання в Comsol, а саме з Геометрією. На відео побудований анодний блок магнетрону, він служитиме прикладом. Моделювання виконано в Comsol Multiphysics.

Модель модуля Пельт'є.

Автор: Балашов Кіріл

Показано створення моделі модуля Пельт'є. Отримано розподіл температури та електричного потенціалу. Моделювання виконано в Comsol Multiphysics. Моделювання виконано в Comsol Multiphysics.

Модель фотодіоду.

Автор:
  • Саламатін Дмитро
  • Леоненко Олексій

Приведена 2D модель GaAs фотодіоду. В моделі використано інтерфейс Semiconductor Optoelectronics з Comsol Multiphysics для моделювання простої діодної структури на GaAs. Враховуються як стимульовані, так і спонтанні випромінювання в напівпровіднику. Моделювання виконано в Comsol Multiphysics.