Повний збірник статей XІ науково-практичної конференції "Перспективні напрямки сучасної електроніки"

 1. Роберт Нойс та його внесок у розвиток науки (П’ясецька Н.І., д.т.н., доц. Мельник І.В.)
 2. Дослідження рівня власних шумів рентгенівського перетворювача типу "екран – об'єктив – ПЗЗ-матриця" (Шило Д.С., к.т.н., доц. Михайлов С.Р.)
 3. Система параметров интегрального приемника субмиллиметрового диапазона (Май О.В., д.т.н., проф. Денбновецкий С.В.)
 4. Современные проблемы надежности распределенных информационных сетей (Каут М.С., к.т.н., доц. Терлецкий А.В.)
 5. НВЧ генератори плазми на базі еванесцентних хвиль (Перевертайло В.В., к.т.н., доц. Кузьмичєв А.І.)
 6. Моделювання відсічки електронів в вимикачі струму магнітним полем індуктора (Майкут С.О., Дрозд І.М., к.т.н., доц. Кузьмічєв А.І., к.т.н., доц. Цибульский Л.Ю.)
 7. Магнітні системи магнетрона (Горбенко О.А., к.т.н., доц. Кузьмичєв А.І.)
 8. Сенсор мікропереміщень та тиску на поверхневих акустичних хвилях (Герасименко Д.О., к.т.н., доц. Жовнір М.Ф., д.т.н., проф. Писаренко Л.Д.)
 9. Використання мемристора для керування режимами НВЧ – синтезатора ( Артюхова О.В., Грамарчук Ю.О., к.т.н., доц. Кобак М.М., д.т.н., проф. Писаренко Л.Д.)
 10. Підсилювально-вибірковий блок для вимірювальних перетворювачів на поверхневих акустичних хвилях (Бітов М.В., к.т.н., доц. Жовнір М.Ф.)
 11. Оптоелектронна візуалізація нанорозмірних об’єктів (Волонтир Д.Л., к.т.н., доц. Чадюк В.О.)
 12. Адаптація аналогового сигнального процесору до параметрів відеосигналу (Волощенко В.В., к.т.н., доц. Терлецький О.В.)
 13. Принципы построения и основные элементы передающего блока системы лазерной космической связи (Голуб И.А., д.т.н., проф. Денбновецкий С.В.)
 14. Мультиплексор на основі кристалів CdS (Горлачов О.Д., д.т.н., проф. Циганок Б.А.)
 15. Алгоритми статистичної обробки рентгенотелевізійного зображення в реальному масштабі часу (Городецький Б.М., к.т.н., доц. Терлецький О.В.)
 16. Блок обробки сигналу від вимірювальних перетворювачів на ПАХ (Дербанов Є.П., д.т.н., проф. Писаренко Л.Д.)
 17. Особливості використання датчиків Холла для вимірювання електричних величин (Деревенець А.О., к.т.н. Тугай С.Б.)
 18. Волоконно оптичні системи зв'язку (Закрева О.В., к.т.н., доц. Шмирьова Л.М.)
 19. Аналіз сучасних периферійних пристроїв охоронних систем (Панченко Р.В., к.т.н. Тугай С.Б.)
 20. Резонатор на біжучих поверхнево акустичних хвилях (Плешка Т.Є., к.т.н., доц. Жовнір М.Ф.)
 21. Радіочастотна мітка на поверхневих акустичних хвилях (Решетник А.О., к.т.н., доц. Жовнір М.Ф.)
 22. Акустоелектронні радіосенсори фізичних величин (Решетник Д.М., к.т.н., доц. Жовнір М.Ф.)
 23. Моделювання тріодних електродних систем високовольтного тліючого розряду з урахуванням термодинамічних параметрів анодної плазми (Чернятинський І.О., П’ясецька Н.І., д.т.н., проф. Мельник І.В.)
 24. Модель захоплення діелектричної наночастинки лазерним пінцетом (Андріянов В.Ю, к.т.н., доц. Чадюк В.О.)
 25. Лазерні системи запису та відтворення інформації (Бенфугал А.К., к.т.н., доц. Шмирьова Л.М.)
 26. Термоелектричний перетворювач сонячного випромінювання в електроенергію (Вілінський О.О., к.т.н., доц. Цибульський Л.Ю.)
 27. Рівнемір на базі датчика різниці тиску з використанням гідростатичного методу вимірювань (Ганін В.О., Недашківська Л.М.)
 28. Система моніторингу центру обробки даних (Гайдамака В.В, д.т.н., проф. Мельник І.В.)
 29. Микроконтроллерная система охраны помещения (Девис-Шилова К.С.А., Бевза О.М.)
 30. Модель лазерного пінцета (Зімовець І.О., к.т.н., доц. Чадюк В.О.)
 31. Аналіз оптимальних параметрів наночастки Au для створення одноелектронного транзистора (Зозюк М.О., к.т.н., доц. Волхова Т.Л.)
 32. НВЧ – перетворювач із запам’ятовуючими компонентами та оцінка фазових шумів (Іченський В.С., Грамарчук Ю.О., к.т.н., доц. Кобак М.М.)
 33. Класифікація механізмів аутентифікації користувачів і їх огляд (Клопотовський Д.О., д.т.н., проф. Писаренко Л.Д.)
 34. Анализ методов применения наноразмерных структур для создания оптических межсоединений на кристалле (Ковальчук А.Ю, к.т.н., доц. Мачулянский А.В.)
 35. Модель оптичного наносенсора (Ксенофонтова А.А, к.т.н., доц. Чадюк В. О.)
 36. Источники нейтронов для нейтроных генераторов (Мороз В.А., к.т.н., доц. Цибульский Л.Ю.)
 37. Переваги та недоліки методу оптичної пульсоксиметрії при вимірюванні частоти сердечних скорочень (Осінній І.О., к.т.н. Тугай С.Б.)
 38. Система керування стендом випробовування теплового насосу (Пасічник Б.В., Бевза О.М.)
 39. Полум’яно-іонізаційний пристрій для екологічного аналізу (Пінькавський О.С., к.т.н., доц. Кузьмичєв А.І.)
 40. Візуалізація та вимірювання нанорозмірних об’єктів за допомогою зв’язаних оптичних резонаторів (Поздняков Д.С, к.т.н., доц. Чадюк В.О.)
 41. Підвищення ефективності оптоелектронного сенсора кута (Пузь Б.Ю., д.т.н., проф. Писаренко Л.Д.)
 42. Оценка параметров стратосферного ионного двигателя (Рожковский О.И., к.т.н., доц. Цыбульский Л.Ю.)
 43. Системи освітлення тепличних комплексів (Свістунов Н.В., Бевза О.М.)
 44. Спектры поглощения и отражения нанокомпозитных структур на основе серебра (Секер В.П., Бабыч Б.Б., к.т.н., доц. Мачулянский А.В.)
 45. Волоконно-оптичні датчики амплітудної модуляції (Семенюк А.О., к.т.н., доц. Шмирьова Л.М.)
 46. НВЧ-синтезатор частоти з опорним генератором на об’ємно-акустичних хвилях (Терих В.В., Грамарчук Ю.О., к.т.н., доц. Кобак М.М.)
 47. Features of mass transfer in the dual magnetron sputtering system (M. Tikhanovskiy, prof. A.Kuzmichev)
 48. Вимірювання середньої потужності НВЧ – перетворювача (Цимбал О.О., Грамарчук Ю.О., к.т.н., доц. Кобак М.М.)
 49. Стан розвитку оптичних наносенсорів (Ципарська О.А., к.т.н., доц. Чадюк В.О.)

Повний збірник статей IX науково-практичної конференції

 1. Мемристор. Стан та перспективи
 2. Построение синтезатора частоты с использованием СВЧ коммутатора
 3. Методика математичного моделювання КМОН та ПЗЗ
 4. Відношення сигнал-шум рентгенотелевізійних систем непрямого перетворення
 5. Відбивні решітки для сенсорних панелей на поверхневих акустичних хвилях
 6. Плазменные осветительные устройства на основе СВЧ разряда
 7. Дослідження шумових характеристик КМОП- та ПЗЗ
 8. Програмно-апаратний комплекс забезпечення голосування вчених рад
 9. Використання теорії гри
 10. Система автоматичного моніторингу параметрів приміщення
 11. Світлодіодна інформаційна панель
 12. Преобразование формата телевизионного изображения
 13. Аппаратная реализация средств обеспечения безопасности локальных вычислительных сетей
 14. Модулювання часу запалення розряду в імпульсній тріодній гарматі
 15. Моделирование транспортировки короткофокусных электронных пучков
 16. Лазерний маніпулятор для систем відображення
 17. Безпровідний датчик магнітного поля на ПАХ
 18. От фотоники к нанофотонике и наноплазмонике
 19. Акустоелектронний перетворювач лінійних та кутових переміщень
 20. Система енергозабезпечення на ефекті Пельт’є
 21. Радіосенсори на поверхневих акустичних хвилях
 22. Твердотільні підсилювачі с-діапазону
 23. Пристрій для заряду електронних мобільних засобів
 24. Широкополосные аттенюаторы для монолитных интегральных схем СВЧ диапазона
 25. Системи резервного живлення для мобільних пристроїв
 26. Конвольвери на поверхневих акустичних хвилях
 27. Апаратна обробка рентгенотелевізійних зображень
Статті доступні для завантаження у форматі pdf