Кафедра електронних приладів та пристроїв факультету електроніки Національного технічного університету України на базі фундаментальних фізико-математичних, технологічних, схемотехнічних та спеціальних навчально-наукових циклів здійснює багатопрофільну підготовку бакалаврів та магістрів електроніки в галузі дослідження, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів, пристроїв та систем широкого призначення :

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціальність Спеціалізація Термін підготовки
Бакалавр 171 – Електроніка Електронні пристрої та системи 3 р. 10 місяців

 

Підготовка кваліфікованих фахівців електронної техніки припускає реальну активну практичну роботу студентів у цій галузі. На кафедрі проводяться науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи за напрямками навчально-дослідницьких лабораторій, до яких залучаються студенти 3-6 курсів. Тематика наукової роботи студента проходить через бакалаврську роботу, та/або магістерську роботу і є основою для формування теми наукової роботи на етапі проходження навчання в аспірантурі. Таким чином студенти нашої кафедри в процесі навчання мають можливість набути практичних фахових навичок, безпосередньо беручи участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що проводяться на нашій кафедрі.

 

У 2017 році кафедра має наступні ліцензійні обсяги для вступників за сертифікатами ЗНО:

 

Факультет / інститут

Спеціальність / Група спеціальностей Спеціалізація

Ліцензійний обсяг

(для вступників за сертифікатами ЗНО)

денна

заочна
Електроніки 171 Електроніка Електронні прилади та пристрої 50

15

 

Для вступу на перший курс абітурієнти повинні мати сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років:

 

  • фізики або іноземної мови,
  • математики,
  • української мови.

 

Заочна форма навчання є контрактною.

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році