Нормоконтроль
Грудень 10, 2018
Програма 13-ї науково-практичної конференції “ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ”
Квітень 2, 2019

Перспективні напрямки сучасної електроніки – 2019

ЗАПРОШУЄМО
до участі в 13-й науково-практичній конференції

“ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ”

Конференція відбудеться 4-5 квітня 2019 р.
в КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп. №12 , ауд. 412.

Метою конференції є обмін інформацією, досвідом та поглиблення знань студентів, аспірантів та фахівців з перспективних напрямків розвитку сучасної електроніки, використання сучасної елементної бази та комп’ютерних технологій в розробці електронних пристроїв та систем для різноманітних галузей сучасної промисловості та медицини.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
 • електроніка інформаційних систем;
 • електроніка фізико-технічних систем;
 • математичне та фізичне моделювання процесів та систем в електроніці;
 • компоненти електронних схем та особливості їх застосування при розробці електронних пристроїв та систем;
 • обчислювальна та мікропроцесорна техніка в електронних пристроях та системах;
 • електронно-оптичні системи перетворення інформації;
 • прилади та пристрої НВЧ в інформаційних системах.

Пропонуємо Вам взяти участь у 13-й науково-практичній конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасної електроніки». Конференція відбудеться в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 4-5 квітня 2019 р.
Організатор конференції – кафедра «Електронних приладів та пристроїв» факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Політехнічна, 16 (корпус №12), к. 412.
У конференції планується участь студентів старших курсів, аспірантів та фахівців відповідних спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших інститутів і організацій.
Для учасників з інших міст передбачені стендові доповіді.
Робочі мови конференції: українська, російська.
Участь у конференції безкоштовна.
Матеріали конференції будуть опубліковані на сайті кафедри.
Кращі доповіді будуть рекомендовані до опублікування в науково-технічному журналі “Мікросистеми, Електроніка та Акустика”.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції необхідно до 10 березня 2019 р. заповнити on-line “Заявку на участь в конференції”.
До 24 березня 2019 р. в електронному вигляді надіслати матеріали доповідей, оформлені за встановленим порядком, до Оргкомітету за адресою edd-conf@ukr.net.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

м. Київ-56, вул. Політехнічна, 16 (корпус №12), к. 122.
Телефон для довідок: (044) 228-92-63, (044) 204-95-06.
Е-mаіl: edd-conf@ukr.net

ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
4 квітня, корп. №12 КПІ ім. Ігоря Сікорського, ауд. 412
10:00 – 11:00 реєстрація учасників конференції
11:00 – 11:30 відкриття конференції
11:30 – 14:00
14:30 – 19:00
слухання доповідей
5 квітня, корп. №12 КПІ ім. Ігоря Сікорського, ауд. 412
10:00 – 11:00 реєстрація учасників конференції
11:00 – 17:00 слухання доповідей
17:00 підведення підсумків конференції


Заявка на участь в конференції

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали доповідей

оформлюються у текстовому редакторі MS WORD 8.0 і вище.

Формат: А4

Об’єм: 3 – 4 повні сторінки

Поля: праве, верхнє, нижнє – 1,5 см; ліве – 2,5 см.

Шрифт: Times New Roman (TNR).

Основний текст: в дві колонки 8 см, відстань між колонками 1 см.

Структура статті

УДК

НАЗВА СТАТТІ

Автор статті (Прізвище ім’я по-батькові)

Далі текст подається в дві колонки (відстань між колонками 1 см)

 1. Вступ.
 2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми
 3. Мета і завдання дослідження
 4. Основна частина (містить представлення матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих результатів, текст бажано розбивати на розділи з назвами)
 5. висновки
 6. Список літератури

Стендова доповідь

оформлюється на формату А4 у текстовому редакторі MS WORD 8.0 і вище.

У верхньому лівому куті аркуша необхідно вказати індекс УДК (гарнітура – TNR кегль – 12 пт, нарис – звичайний).

Нижче посередині великими літерами вказати назву доповіді (гарнітура – TNR, кегль – 16 пт. інтервал – півтора, нарис – напівжирний).

Далі, через 2 інтервала, посередині великими літерами вказати прізвище(а) автора(ів) (гарнітура – TNR, кегль – 14 пт, нарис – напівжирний).

Нижче, через 2 інтервала, – текст доповіді (гарнітура – TNR, кегль – 14 пт, інтервал – півтора, нарис – звичайний). Текст доповіді повинен містити посилання на використані літературні джерела у відповідності із наведеним наприкінці списком. Формули та позначення набирати за допомогою вбудованого редактора формул Equation як окремий об’єкт (стиль – TNR). Наприкінці тексту (перед списком літератури) слід зазначити висновки до доповіді.

Вимоги до ілюстрацій такі ж як і для ілюстрацій до тексту матеріалів доповіді.

Завантажити зразок матеріалів
Завантажити пам’ятку учасника конференції